Biobased bouwen

Biobased bouwen, een benadering die steeds meer aandacht krijgt in de hedendaagse bouwsector, vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving naar duurzamere en milieuvriendelijkere bouwpraktijken.

Biobased bouwen

In tegenstelling tot conventionele methoden, die vaak afhankelijk zijn van niet-hernieuwbare bronnen en een aanzienlijke ecologische voetafdruk achterlaten, richt biobased bouwen zich op het gebruik van natuurlijke materialen die hernieuwbaar zijn en minder schadelijk voor het milieu.

Bij SHR omarmen we deze verandering met hout, een cyclisch en biobased bouwmateriaal met unieke eigenschappen en mogelijkheden. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van de overheid om tegen 2050 een volledig circulaire bouweconomie in Nederland te realiseren.

Voorop lopen

De houtsector loopt voorop met hout uit duurzaam beheerde productiebossen. De meer dan 100 in Nederland beschikbare houtsoorten zijn duurzaam verkrijgbaar en door innovatieve modificatietechnieken, veelal biobased, zelfs nóg duurzamer te maken.

Een juiste materiaalkeuze, omschrijving, detaillering, bouwwijze en verwerking verlengt de duurzaamheid van houttoepassingen ingrijpend. Daarom is het van belang om vroegtijdig in bouwprocessen effectief houtkennis in te zetten.

Recycling en hergebruik

Een van de kernprincipes van biobased bouwen is recycling en hergebruik. Door materialen te hergebruiken en te recyclen, kunnen we de levensduur van materialen verlengen en de hoeveelheid afval verminderen die naar stortplaatsen wordt gestuurd. Dit is in lijn met een circulaire economie, waarin grondstoffen continu worden hergebruikt en gerecycled om een gesloten kringloop van materialen te creëren.

Een voorbeeld van recycling en hergebruik in biobased bouwen is het gebruik van gerecyclede houtvezels voor isolatiemateriaal. Door afvalhout te verwerken tot isolatiepanelen, kunnen we waardevolle bronnen behouden en tegelijkertijd energie besparen door een betere thermische efficiëntie van gebouwen te bereiken.

Integratie natuurlijke materialen

Een ander aspect van biobased bouwen is de integratie van natuurlijke materialen zoals stro, hennep, leem en bamboe. Deze materialen zijn hernieuwbaar, biologisch afbreekbaar en hebben vaak een lagere milieubelasting in vergelijking met traditionele bouwmaterialen zoals beton en staal. Door gebruik te maken van deze natuurlijke hulpbronnen kunnen we de ecologische impact van de bouw verminderen en tegelijkertijd gezondere en comfortabelere binnenklimaten creëren voor bewoners.

Verschuiving in mentaliteit

Het bevorderen van biobased bouwen vereist echter een verschuiving in mentaliteit en praktijk binnen de bouwsector. Dit omvat het aanmoedigen van samenwerking tussen ontwerpers, aannemers, fabrikanten en beleidsmakers om de ontwikkeling en acceptatie van biobased materialen en technieken te bevorderen. Daarnaast is het belangrijk om de publieke perceptie te veranderen en bewustwording te creëren over de voordelen van biobased bouwen voor zowel het milieu als de menselijke gezondheid.

Hoe werkt het circulaire model?

Door gebruik te maken van hout uit verantwoorde bronnen ontstaat een duurzaam circulair proces, in tegenstelling tot de uitputting van niet-hernieuwbare fossiele grondstoffen.

Houtkap en verwerking

Hout is afkomstig uit een natuurlijk groeiende bron. Bomen absorberen CO2, slaan het op, en met de juiste verwerking houden deze houtmaterialen CO2 ook daadwerkelijk vast. Verantwoorde kap van oudere bomen biedt ruimte aan jongere bomen om meer CO2 op te nemen. Zo kan dit proces oneindig doorgaan.

Gebruik en groei

Duurzaam hout wordt verwerkt tot plaatmaterialen, vloerplanken en balken voor de constructie van huizen, en zelfs voor ambitieuze projecten zoals hoogbouw en kantoren. Gedurende dit proces blijft het duurzame bos natuurlijk groeien, zichzelf continu vernieuwend.

Demontabel en hergebruik

Houten elementen in een gebouw kunnen bij sloop vaak opnieuw worden ingezet, omdat demonteren en herverwerken eenvoudiger is dan bij conventionele bouwmaterialen zoals beton.

Biomassa en groei

Niet-herbruikbaar hout wordt verwerkt in biomassacentrales voor warmte. De daarbij vrijkomende CO2 wordt door jonge aanplant in het duurzame bos opgenomen en vastgehouden, waarmee de cirkel rond is.

Circulair bouwen aan de toekomst