Visie, missie en strategie

Duik in onze visie op duurzaam bouwen en ontdek hoe wij met state-of-the-art testen, begeleiding en educatie de norm stellen. Bij SHR zetten we ons in voor een bouwwereld waar hoogwaardige, duurzame houtoplossingen de standaard zijn.

visie-missie-shr

Hout, als cyclisch en biobased bouwmateriaal, herbergt unieke eigenschappen en potentieel. Helaas blijft het optimale gebruik van deze natuurlijke, zelfvernieuwende grondstof nog achter. Waarom benutten we duurzaam hout als bouwmateriaal (nog) niet volledig?

Visie

Streven naar een duurzamere toekomst in de bouw door innovatieve houtoplossingen te bevorderen, waarbij verantwoord gebruik van materialen en kennis centraal staan.

Missie

SHR verbindt expertise, onderzoek en praktijk om de houtbouwsector te leiden naar hoogwaardige, duurzame oplossingen. We streven ernaar onze klanten te voorzien van betrouwbare testresultaten, diepgaande begeleiding en voortdurende educatie, met als uiteindelijk doel een positieve impact te hebben op de bouw- en houtindustrie.

Strategie 

Door middel van een geïntegreerde aanpak van innovatie, certificering, educatie, samenwerking en duurzaamheid streeft SHR ernaar om de transitie naar een meer duurzame en houtgeoriënteerde bouwsector te leiden.

  1. Innovatie en onderzoek: SHR zet zich in voor onderzoek en technologie om hout als duurzaam bouwmateriaal te verbeteren en te promoten.
  2. Certificering en accreditatie: We hanteren strenge normen en certificeringen om de kwaliteit en duurzaamheid van houtproducten te waarborgen, wat het vertrouwen van consumenten en professionals versterkt.
  3. Educatie en kennisdeling: SHR biedt regelmatig trainingen en workshops aan om professionals in de bouw- en houtindustrie te informeren over de nieuwste ontwikkelingen en beste praktijken.
  4. Samenwerkingen en partnerschappen: We werken samen met verschillende belanghebbenden in de bouwsector om gezamenlijke inspanningen te bundelen en de groei en acceptatie van duurzame houtbouw te stimuleren.
  5. Duurzaamheid: SHR bevordert duurzame praktijken die natuurlijke hulpbronnen beschermen en de ecologische voetafdruk van de bouwsector verminderen, zoals het gebruik van gecertificeerd duurzaam hout en circulaire oplossingen.