In deze 2-daagse cursus behandelen we de verschillende houtbouwwijzen, de voorwaarden waaronder gebouwd moet worden en de specifieke eigenschappen van houtbouw en houtconstructies.

 • 25+ jaar ervaring
 • Hoogopgeleide experts
 • Naast theorie ook praktijkopdrachten
Algemeen

De cursus vindt plaats bij SHR, Nieuwe Kanaal 9e te Wageningen. Inschrijven voor de eerstvolgende cursus kan tot 10 september 2024.

Welke houtkennis doe je op?

 • de verschillende houtbouwwijzen (o.a. houtskeletbouw, massieve houtbouw)
 • de belangrijkste algemene uitgangspunten voor duurzame houtbouw
 • de algemene mogelijkheden en beperkingen van houtbouw
 • de risico’s die samenhangen met de verschillende bouwwijzen
 • de basis bouwfysische regels die van belang zijn bij houtbouw en houtconstructies
 • de financiële, visuele en faalrisico’s voor specifieke houtkeuzes
 • de praktisch haalbare mogelijkheden voor het bouwen met hout
 • het risico van het onvoorspelbaar handelen van mensen met hout

Waarom deze houtcursus?

Houtbouw wordt meer en meer gevraagd vanwege het duurzame karakter. Denk aan houtconstructies van houtskeletbouw (HSB), bouwen in kruislaaghout (CLT), laminated veneer lumber (LVL), baubuche met gelamineerde constructies of aan meer traditionele bouwwijzen (waaronder historische bouwwijzen en logbouw). Hierdoor krijgen de traditionele houtbouwpartijen gezelschap van nieuwe bedrijven en/of bedrijven die voorheen veelal met staal en beton bouwden.

Duurzaam bouwen met hout

Om hout als bouwmateriaal te verwerken is meer kennis nodig dan voor de andere reguliere bouwmaterialen en daarom is kennis over hout, houtconstructies en de voorwaarden bij toepassing van hout in de bouw essentieel.

In deze cursus ‘Hoe je duurzaam huizen bouwt met hout’ worden de voordelen en de beperkingen getoond. Voor de beperkingen worden talloze oplossingen behandeld die leiden tot een duurzame houtconstructie. Vocht, maar ook de specifieke kracht-gewichtsverhouding van hout en het anisotrope gedrag, spelen hierin een belangrijke rol.

Voorwaarden houtconstructies

Voorwaarden voor goed duurzaam bouwen met hout zitten in het ontwerp, detaillering, kwaliteitsbewaking bij productie, opslag, transport en handling tijdens de bouwfase. Maar ook in het gebruik en het onderhoud. We laten zien wat er voor mogelijkheden zijn, ook in levensduur, wanneer de uitgangspunten worden gerespecteerd. Een toename van de houtbouw is alleen mogelijk wanneer verwachtingen over levensduur, uiterlijk en onderhoud niet worden geschaad.

Voor wie?
Leerresultaten
Programma
Docenten