Spijker je houtkennis bij

Wist je dat je bij SHR ook professionele houtcursussen kunt volgen? Maar liefst zes complementaire programma’s, die elk een specifiek houtbouwthema behandelen. Het levert u de meest essentiële verdieping en inzichten op over de hele breedte van houttoepassingen.

Spijker je houtkennis bij

Onze cursussen vormen samen één compacte houtopleiding

Je kunt stellen dat onze zes houtcursussen met ‘houten bruggetjes’ aan elkaar zijn verbonden. Dit maakt dat het tezamen een compacte houtopleiding is:

  1. Bij de cursus over houtsoorten herkennen leer je niet alleen waaraan je de 50 meest voorkomende houtsoorten kunt herkennen, ook de groei van bomen en daarmee de wijze van houtvorming komt aan bod. Belangrijk om hout te herkennen, maar ook om andere houteigenschappen te begrijpen.
  2. Dit thema wordt bij de cursus over duurzame gevelbekleding verder opgepakt, maar dan in de context van houtkwaliteit en de consequenties voor gevelbekleding. Inzicht wordt gegeven in de (on)mogelijkheden van de verschillende afwerkingen. En de relatie met vocht wordt uitgelegd: wat zijn de gevolgen hiervan voor vormvastheid en degradatie? En hoe kan houtmodificatie hierin een rol spelen? Tenslotte is er aandacht voor de constructie. Vooral in het kader van de levensduur, maar ook wat betreft bouwfysica.
  3. Over die bouwfysica kom je nog meer te weten bij de cursus over duurzame houtbouw. Vooral met betrekking tot warmte- en geluidisolatie, maar ook de bedreiging van insecten (termieten en boorders) wordt genuanceerd. Je leert de relatie van hout met het bouwbesluit kennen, evenals de beïnvloeding van hout op het binnenklimaat en de consequenties van houtbouw voor het milieu.
  4. Een onderwerp wat in de cursus over hout en milieu verder wordt uitgediept. Een belangrijk onderdeel is de milieueffecten in relatie tot duurzame houtproductie en de wijze waarop je realistische milieuberekeningen uitvoert. Ook tonen we een blik in de toekomst met betrekking tot wonen en het klimaat.
  5. In de cursus over CLT-constructies worden voor houtbouw de diverse methodieken van constructieberekening uitgelegd en geoefend (zowel hout als gelamineerde constructies).
  6. Met die uitgangspunten kunnen ook houten civiele constructies worden doorgerekend. Die vertaling wordt gedaan bij de cursus over hout in de GWW, waarbij tevens de levensduur van houtsoorten in verschillende constructies wordt besproken. Alles in het kader van duurzaamheidsklassen van houtsoorten, constructieve houtbescherming, de aanwezigheid van houtaantasters en het effect van klimaat op hun gedrag.