Onderzoek

SHR voert onderzoek uit in opdracht van verschillende partijen, zoals overheden, waterschappen, bedrijven en vastgoedeigenaren.

Onderzoek

Het doel van onderzoek is om bijvoorbeeld inzicht te verkrijgen in de materiaal- en constructiecondities op locatie. Zo wordt niet alleen de huidige staat van onderhoud geëvalueerd, maar ook mogelijke aantastingen en hun oorzaken geïdentificeerd. Op basis hiervan kan SHR uitweiden over de noodzaak tot vervanging of herstel, en de meest geschikte methoden en preventieve maatregelen uitlichten.

Heipalen, sluizen en monumentale gebouwen

Onze specialisten richten zich op het beoordelen van de materiaal- en constructiecondities in situaties waar houtcomponenten een rol spelen. Dit omvat een breed scala aan locatieonderzoeken, variërend van het beoordelen van heipalen en funderingen tot waterwerken zoals sluizen en oeverbeschoeiingen, en van kapconstructies tot monumentale gebouwen en bruggen.

Wat brengt locatieonderzoek?

Het uitvoeren van locatieonderzoeken biedt diverse voordelen.

  • Allereerst draagt het bij aan het behoud van de veiligheid en duurzaamheid van de gebouwde omgeving door potentiële risico’s tijdig te signaleren en gepaste maatregelen te treffen.
  • Daarnaast helpt het bij het maken van weloverwogen beslissingen met betrekking tot materiaalkeuze, onderhoudsstrategieën en kostenbeheersing.
  • Door objectief onderzoek te verrichten, biedt SHR betrouwbare informatie en ondersteunt het de opdrachtgevers bij het nemen van cruciale besluiten voor de lange termijn.

Objectief en betrouwbaar

Met meer dan 20 jaar ervaring is SHR een betrouwbare partner als het gaat om locatieonderzoek naar houthoudende materialen en constructies. Een locatieonderzoek door SHR biedt een objectieve inventarisatie van de situatie, waarbij zowel mogelijkheden als beperkingen worden belicht. Dit draagt bij aan weloverwogen besluitvorming met betrekking tot herstel- of vervangingsmaatregelen, materiaalkeuze, duurzaamheid en kostenbesparing.