Aardbevingsbestendig bouwen

SHR biedt gespecialiseerde deskundigheid op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen.

aardbevingsbestendig-bouwen-shr

Houtskeletbouw: een aantrekkelijk alternatief voor aardbevingsgevoelige gebieden

Houtskeletbouw biedt een aantrekkelijk alternatief voor andere bouwmethoden in aardbevingsgevoelige gebieden. Goed geconstrueerde houtskeletbouw voorkomt scheurvorming en mogelijke instorting van gebouwen tijdens en na aardbevingen. Dankzij de sterke eigenschappen van hout in verhouding tot zijn eigen gewicht en energie-absorberende houtverbindingen kunnen houten bouwconstructies de materiële en financiële schade als gevolg van aardbevingen aanzienlijk beperken. Bovendien draagt aardbevingsbestendige houtskeletbouw bij aan de algehele veiligheid en het welzijn van bewoners in zowel woningen als utiliteitsgebouwen.

Innovatie in aardbevingsbestendige houtskeletbouw

SHR werkt nauw samen met de houtbranche aan de ontwikkeling van innovatieve vormen van aardbevingsbestendige houtskeletbouw. Het doel is om houtconstructies te creëren die zelfs de zwaarste verwachte schokken in de toekomst kunnen weerstaan. Door voortdurende innovatie en onderzoek draagt SHR bij aan de verdere verbetering van de aardbevingsbestendigheid van houtskeletbouw, met als uiteindelijk doel het creëren van veiligere en duurzamere bouwmethoden.

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998, die in december 2015 werd vastgesteld, is van vitaal belang voor gebieden zoals Groningen, waar de dreiging van aardbevingen en de schade aan de gebouwde omgeving een reëel probleem vormen.
In nauwe samenwerking met SHR in Wageningen is hoofdstuk 8 van deze richtlijn tot stand gekomen, dat speciale voorschriften bevat voor houtconstructies. SHR heeft van het Nederlands Normalisatie-Instituut NEN de opdracht gekregen om NPR 9998 mede vorm te geven, gebaseerd op hun specifieke expertise op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen met hout.

Trainingen over aardbevingsbestendig bouwen

SHR verzorgt tevens trainingen over aardbevingsbestendig bouwen in hout, als onderdeel van de NEN-training in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Deze training, gericht op constructeurs en bouwkundig ontwerpers, richt zich jaarlijks op de NPR 9998. SHR neemt deel aan cursusonderdelen die met name de houtskeletbouw in gebieden met aardbevingsrisico’s belichten, waarbij is gebleken dat houtskeletbouw bij uitstek geschikt is om schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen te minimaliseren.

Wereldwijde acceptatie van houtskeletbouw als aardbevingsbestendige oplossing

Hoewel aardbevingsproblematiek in sommige gebieden relatief nieuw is, hebben landen zoals China, Indonesië, Japan, Italië en Turkije al lange tijd te maken met frequente aardbevingen. In deze gebieden is houtskeletbouw wereldwijd erkend als een effectieve oplossing om schade te voorkomen en de kans op instorting van gebouwen te verminderen. Vanwege de beschikbaarheid, duurzaamheid en kosteneffectiviteit van hout, neemt houtskeletbouw een prominente positie in als constructiemethode om het risico op aardbevingen te minimaliseren, waar dan ook ter wereld.