Renovatie

De specifieke bouwdiscipline renovatie kent eigen eisen, materiaaltoepassingen en calculaties. Renoveren naar oorspronkelijkheid, duurzaamheid en toekomst-bestendigheid, voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook anticiperen op komende woon- en werkeisen (comfort, gebruiksdoel) van eindgebruikers spelen een rol. 

In vrijwel alle renovaties, zowel van utilitaire gebouwen als van woningen, worden houten en/of houthoudende componenten toegepast. Dat is logisch, want hout is licht, stevig, makkelijk verwerkbaar en in allerlei, al dan niet gemodificeerde variaties, volop verkrijgbaar. Hout is bovendien eenvoudig reparabel.

Woningrenovatie, kantoren herbestemmen? Vóór de renovatie start is het zaak de actuele staat van het gebouw precies in kaart te brengen, het renovatiedoel nauwkeurig te omschrijven en een accurate kostenraming op te stellen.
SHR adviseert bij/geeft uitvoering aan:

  • inventarisatie uit te voeren renovaties;
  • de juiste materiaalkeuzes;
  • de juiste productkeuzes;
  • onderbouwende berekeningen en calculaties;
  • bouwplaatsinspecties (aanlevering, opslag, verwerking);
  • opleveringsinspecties, zonodig op grond van locatietesten (o.a. luchtlekkagetest, inbraakwerendheid).
Meer weten? Oriënterend gesprek? Neem contact met ons op.
Terug naar overzicht