Restauratie

Oude (hout)constructies vragen om deskundige aandacht. Onderhoud en herstel vereisen vakkennis en ervaring. In veel gevallen zijn minder ingrepen noodzakelijk dan soms wordt gedacht. Of door anderen wordt geadviseerd. In andere gevallen zijn bijzondere ingrepen nodig of verrassende, kostenbesparende oplossingen mogelijk. SHR weet de weg in ‘oud hout’ en deelt haar kennis graag. Met u, uw stakeholders en uw in restauraties gespecialiseerde bouwbedrijf.

SHR treedt door heel Nederland op als adviespartner bij voorgenomen restauraties van grote en kleinere monumenten en historische gebouwen en adviseert praktijkgericht over:

  • reststerkteklassebepaling van houtconstructie in functie;
  • restauratieplannen;
  • voldoen aan rekenvoorschriften constructeur;
  • behoud van oorspronkelijkheid;
  • aantasting door schimmels en/of insecten;
  • het bestrijden hiervan en conserveren van aantastingen;
  • maatregelen om de sterkte te waarborgen en degradatie te stoppen;
  • onderhoud en verduurzaming.

Meer weten? Oriënterend gesprek? Neem contact met ons op.

Terug naar overzicht