Biobased

Biobased producten zijn producten die (helemaal of grotendeels) bestaan uit in de natuur voorkomende grondstoffen. Het gaat primair om multifunc­tioneel inzetbare, natuurlijke vezels, zoals vlas, jute, riet, kurk, gras (waaronder bamboe) en palm ‘hout’. Bij verstandig beheer zijn deze grondstoffen oneindig, omdat ze hernieuwbaar zijn en milieuvriendelijk, ten minste wanneer uitputting van de bodem wordt voorkomen door een duurzame teelt en een goede verwerking. 

Het belangrijkste biobased materiaal is natuurlijk hout, waarvan de milieuvrien­delijkheid gewaarborgd is als het door middel van verantwoorde bosbouw wordt geproduceerd. Behalve biobased producten is ook het begrip biobased economy (Nederlands: bio economie) actueel.

Biobased producten in bouw en meubelindustrie

Naast hout zijn ook andere biobased materialen in opmars als grondstoffen voor producten die in de bouw en meubelindustrie kunnen worden ingezet. Denk aan houtachtige vezels voor plaat- en isolatiematerialen, maar zeker ook aan milieu­vriendelijker, hernieuwbare ingrediënten voor verven, lijmen, kitten en coatings. Bij de ontwikkeling van biobased materialen, het bepalen en optimaliseren van de producteigen­schappen en het testen ervan –onder andere met het oog op certifi­cering- speelt het laboratorium van SHR in Wageningen vaak een rol.
De specialisatie van SHR op houthoudende materialen, hout en biobased materialen is gebaseerd op ruim twintig jaar test- en adviesexpertise. De wetenschappelijke staf van SHR staat (Nederlandse) fabrikanten dan ook veelvuldig terzijde bij de productontwikkeling van nieuwe marktkansen en verbeteringen van bestaande biobased toepassingen. SHR verricht testen, adviseert en deelt kennis in o.a. de bouw, meubelindustrie, houtverwerkingsbranche en scheepstimmerindustrie. Zie: www.shr.nl.

Biobased economy (bio-economie)

Het begrip biobased economy heeft te maken met economische aspecten van het gebruik van verantwoord hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, vooral biomassa. Een nadruk ligt op verschillende manieren om biomassa in te zetten voor de productie van energie. Bij biomassa gaat het nu met name om de gewassen mais en suikerbieten, maar ook om reststromen organisch afval afkomstig uit landbouw of van natuurterreinen. In de toekomst wellicht ook om algen. De theorie van de biobased economy draait om cyclische processen, het voorkómen van onnodige afvalstromen en maximale recycling – kortom, om duurzaamheid. 

Biobased producten ontwikkelen voor bijvoorbeeld de bouw en meubelindustrie? SHR assisteert graag en deskundig.