Biobased bouwen

Biobased bouwen is het bouwen van woningen of utiliteitsgebouwen met biobased bouwmaterialen. Biobased betekent letterlijk ‘gebaseerd op de natuur’ – en dan is met natuur eigenlijk bedoeld: plantaardig materiaal. Dit in tegenstelling tot traditionele materialen, die vaak op aardolie zijn gebaseerd. Zoals alle natuurlijke hulpbronnen is aardolie eindig: ooit is de voorraad op. Plantaardige materialen zijn hernieuwbaar; ze kunnen gekweekt en verbouwd worden en bieden duurzame en in principe einde­loze alternatieven.

Biobased bouwen: materialen

SHR, gevestigd in Wageningen, neemt een voorschot op biobased bouwen en beschikt over veel test- en onderzoeksexpertise op het gebied van materialen die geschikt zijn voor biobased bouwen. SHR draagt bij aan productontwikkeling en co-creëert innovatieve, biobased oplossingen voor het bouwen van de toekomst.

Hout, riet, hennepvezels, vlas, bamboe, grassen, jute en palm zijn uitstekende grondstoffen voor biobased bouwmaterialen en in ruime mate voorradig uit verantwoorde bronnen. Deze pro­duc­ten zijn relatief eenvoudig te verwerken en hebben aantrekkelijke eigen­schap­pen van zichzelf. Daarnaast zijn er scheikundige producten op biobasis die be­staande materialen vervangen, zoals biofoam (alternatief voor EPS) en schuimbe­ton (vervangt bitumeuze dakbedekkingen).
De traditionele bouw kiest nu nog vaak voor beton, staal en kunststoffen. De verwachting is echter dat biobased bouwen in de toekomst een grote vlucht zal nemen. De vraag naar materialen voor biobased bouwen zal dus sterk toenemen, evenals de vraag naar deskundigheid op het gebied van mate­riaalkeuze en de juiste materiaalverwerking.

Biobased bouwen in de praktijk

Houtskeletbouw is een goed voorbeeld van eigentijds biobased bouwen, evenals bouwen met leem. In veel ‘oude culturen’ was biobased bouwen een gegeven. Onze leefwijze, verwachtingen op het gebied van comfort en andere woon- en werkomstan­digheden van de 21ste eeuw maken dat het biobased bouwen van de nabije toekomst nog veel meer antwoorden zal formuleren op constructionele, comforttechnische én duurzaamheidseisen. Biobased bouwen is het bouwen van de toekomst, omdat het veel minder milieubelastend is, duurzame oplossingen biedt en realiseerbaar is zonder ingewik­kelde hulpmiddelen en/of grote additionele investeringen. 

Vragen over biobased bouwen? Bel 0317 - 467 366 (SHR, Wageningen).