Boktor herkennen

Boktor herkennen, hoe doe je dat? Je kunt twee hoofdsoorten boktor herkennen: ‘drooghoutboorders’ en ‘nathoutboorders’. Nathoutboorders zijn alleen schadelijk in de natuur. Het gaat om de juiste boktor herkennen, want de enige drooghoutboorder is de huisboktor, die zeer schadelijk kan zijn voor hout. De huisboktor komt alleen voor naaldhout, vooral spinthout, houdt van warmte en maakt ovale gaten met een diameter van 6 tot 9 mm. Boktor herkennen is niet altijd even eenvoudig, omdat aantastingen van hout door verschillende soorten insecten op het eerste gezicht sterk op elkaar lijken. Boktor herkennen en duurzaam bestrijden is specialistenwerk.

Boktor herkennen: SHR

SHR is het kenniscentrum van de Nederlandse houtbranche. SHR test, adviseert, deelt kennis met de bouw en verzorgt inspectie op locatie. Boktor herkennen en bestrijdingsadvies geven doet SHR onder andere in opdracht van woningcorpo­raties, VvE’s en andere vastgoedeigenaren, zoals overheden en waterschappen.

Boktor herkennen in monumentale kapconstructies, balken, vloeren, historisch gebouwd erfgoed: SHR heeft er meer dan 20 jaar ervaring mee.
Naast de huisboktor herkennen we met regelmaat de rode smalboktor, de kleine wespenboktor, de zogenoemde veranderlijke boktor en de sparrenboktor. Het is echter de huisboktor die de grootste bedreiger vormt voor hout in woningen en gebouwen. Daarom is het zaak de aanwezigheid van boktor in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken, de soort boktor te herkennen en zo nodig effectief te bestrijden. Boktor herkennen? SHR in Wageningen.