Bouwinspectie

Bij oplevering van nieuwbouw, groot onderhoud of renovatie geeft een bouwinspectie zekerheid over de vraag of het werk volgens afspraak is verricht. Overheden, bedrijven, waterschappen, corporaties en vastgoedeigenaren schakelen vaak SHR in voor een bouwinspectie. Waarom? Een bouwinspectie door SHR is objectief, deskundig en betrouwbaar. SHR is al meer dan 20 jaar het test-, advies- en kenniscentrum voor een professionele bouwkundige keuring. En dus dé bouwinspectie expert waarop mag worden gerekend.

Bouwinspectie SHR

SHR beschikt over een wetenschappelijke staf, een eigen laboratorium in Wageningen en verricht inspectie, waaronder bouwinspectie, op locatie door heel Nederland – vrijwel altijd in opdracht van professionele opdrachtgevers. Wat kan onderdeel uitmaken van een bouwinspectie door SHR? Bijvoorbeeld: de constructieve kwaliteit, de afwerking en detaillering, de mate waarin verbindingen gesloten zijn (onder andere bij kozijnen en andere gevelelementen) en de wijze waarop beglazing is aangebracht. Onderdeel van een bouwinspectie door SHR kan ook zijn de kwaliteit van het toegepaste verfsysteem, een verflaag inspectie of een onderzoek naar de vraag of de juiste houtsoorten op de juiste wijze zijn toegepast. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever is een bouwinspectie door SHR meer of minder uitgebreid.

Bijzondere deskundigheid

Op basis van de bijzondere deskundigheid die bij SHR voorhanden is en die ook wordt ingezet bij een opdracht tot een bouwinspectie, wordt SHR met regelmaat ingeschakeld bij arbitrage zaken in de bouw of gerechtelijke procedures in de bouw. SHR inspecteert, onderzoekt en test objectief. SHR brengt zorgvuldig verslag uit aan betrokken partijen. Daarom is een bouwinspectie door SHR een uitstekend fundament om zekerheid te verkrijgen – of om eventuele conflicten uit de wereld te helpen. Bouwinspectie? SHR inschakelen.