Bouwkundige afdichtingen inspectie

Afdichtingen zijn elementen of constructies die in de bouw worden gebruikt om een ruimte op te vullen, winddicht te maken en/of het naar buiten of naar binnen dringen van (regen)water te voorkómen. Bijvoorbeeld: ramen, deuren en gevel­platen. Duurzaamheid en flexibiliteit zijn daarbij belangrijke kwaliteitsaspecten. Wanneer afdichtingen in combinatie glas worden gebruikt zijn extra kritische eisen van toepassing.

Afdichtingen met glas

Afdichtingen met glas verdienen extra aandacht op de aspecten materiaalkeuze (bijvoorbeeld welke houtsoort geschikt is voor welke afdichting, maar ook welk isolatie glas wordt toegepast). In Nederland is zogenoemde natte beglazing gebruikelijk. Hierbij is bij de afdichting tussen glas en kozijn gebruik gemaakt van kit. Droge beglazing is ook mogelijk: het glas is dan gevat in een rubber profiel dat in de kozijnconstructie is verwerkt.
De kozijnen zelf moeten kritisch gecontroleerd worden (kozijnhoek verbindingen met dichting, vermijden van kops hout en watergeslotenheid). Hetzelfde geldt natuurlijk voor afdichtingen zonder glazen elementen.

Afdichtingen: materiaalkeuze

In de laatste decennia zijn veel nieuwe producten op de markt gekomen die voor afdichtingen in de bouw kunnen worden gebruikt. Denk aan samengesteld plaatma­teriaal, waarbij al dan niet van kunststoffen gebruik is gemaakt. Veel Nederlandse fabrikanten van plaatmaterialen schakelen SHR in bij de productontwikkeling en/of het testen met het oog op de verkrijging van een keurmerk. SHR beschikt over meer dan 20 jaar expertise, test in eigen laboratorium en draagt bij aan de creatie van kansrijke marktintroducties – bijvoorbeeld als het om materialen voor afdichten gaat. Meer weten? Neem contact op met SHR in Wageningen.