Brandvertragers

Brandvertragers zijn middelen die vuur verhinderen of vertragen. Brandvertragers kunnen o.a. aan hout, houthoudende of daarop gelijkende materialen worden toegevoegd, om zo een bepaalde mate van brandwerendheid (brandklasse) te bereiken. Brandvertragers, ook wel vlamvertragers genoemd, kunnen ook worden toegevoegd aan anderssoortige producten, zoals kunststoffen. De vaak nogal milieubelastende brandvertragers van vroeger worden nu meer en meer vervangen door minder milieubelastende alternatieven. 

Brandvertragers en hout 

Aan gebouwen worden specifieke eisen gesteld waar het de brandwerendheid betreft. Het gaat daarbij om zaken als inbrandsnelheid, rookontwikkeling, brand- voortplanting, branddoorslag en brandoverslag. De meeste houtsoorten en plaatmaterialen zijn, zonder behandeling met brandvertragers, bevattelijker voor brand dan materialen als beton en staal. Behandeld met brandvertragers zijn de brandwerende eigenschappen van de elementen aanzienlijk beter – ofschoon dat niet alleen afhankelijk is van de toepassing van brandvertragers, maar bijvoorbeeld ook van de toegepaste constructie. 

Hoge eisen 

Er zijn verschillende methodieken die dermate effectief zijn dat met brandvertra­gers behandeld hout kan voldoen aan de Bouwbesluit-eisen ten aanzien van brandveiligheid. Gespecialiseerde ondernemingen, zoals houtverduurzamers, behan­delen hout, houten producten en plaatmaterialen met het oog op de brandwerende eigenschappen ervan. Fabrikanten, leveranciers en bouwbe­drijven, maar ook opdrachtgevers zoals professionele vastgoedbeheerders en overheden laten met regelmaat houten en houthoudende materialen, die behandeld zijn met brandver­tragers, testen op brandwerendheid in het laboratorium van SHR in Wageningen. SHR test, adviseert en deelt kennis in de bouw; beschikt over uitgebreide test- en onderzoeksfaciliteiten voor een deskundig en objectief oordeel en beschikt over ruim 20 jaar ervaring met de productontwikkeling van brandvertragers in relatie tot hout, houthoudende en andere biobased materialen.