BRL 0801

Voldoet een product, proces of dienst aan de in een beoordelingsrichtlijn (BRL) vastgelegde kwaliteitseisen en is dit objectief conform de geldende regels vastgesteld? Dan mag voor de dienst in kwestie of het betreffende proces of product het KOMO attest worden gevoerd. De beoordelingsrichtlijn voor houten gevelelementen is BRL 0801. BRL 0801 is vastgesteld door het College voor Deskundigen Hout op 23 juli 2011 en aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit op 20 december 2011.

BRL 0801 houten gevelelementen

Houten gevelelementen zijn er in vele soorten en maten. Houten gevelelementen die voldoen aan BRL 0801 en voorzien zijn van het KOMO attest-met-productcerti-ficaat hebben een flink streepje voor in de markt, omdat ze de zekerheid bieden omtrent de productspecificaties en voldoen aan het Bouwbesluit. SHR test houten gevelelementen, adviseert bij de ontwikkeling ervan en begeleidt fabrikanten bij het voldoen aan BRL 0801. SHR test al meer dan 20 jaar in het eigen laboratorium en weet uiteraard alles van BRL 0801. Zowel in de productontwikke-lingsfase als in een certificeringsfase geldt: SHR test, adviseert en deelt kennis.

BRL 0801 beoordelingsrichtlijn

De KOMO beoordelingsrichtlijn BRL 0801 is door de certificatie en attesterings-instelling SKH conform het SKH Reglement voor Certificatie bindend verklaard. De tekst van BRL 0801 vindt u op de website van SKH. Vragen over de tekst van BRL 0801? Over de specifieke testexpertise bij SHR in relatie tot BRL 0801? Wilt u als fabrikant nieuwe houten gevelelementen ontwikkelen volgens BRL 0801? In alle gevallen bent u uitgenodigd contact op te nemen met SHR. Onze weten-schappelijke staf staat u graag terzijde. SHR is gevestigd op het adres Nieuwe Kanaal 9B, 6709 PA Wageningen. Telefoon 0317 – 46 73 66. Weten wat SHR, behalve inzake BRL 0801, nog meer voor u kan betekenen? Bezoek dan de website www.shr.nl.