BRL 0803

Een KOMO-keurmerk mag uitsluitend worden aangebracht wanneer het betreffende product, proces of de betreffende dienst voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die zijn neergelegd in beoordelingsrichtlijnen (BRL’s). BRL 0803 is zo’n beoordelingsrichtlijn. BRL 0803 is de beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor houten buitendeuren. Wanneer objectief is vastgesteld dat een houten buitendeur voldoet aan de kwaliteitseisen van BRL 0803, komt deze voor het KOMO-attest in aanmerking. 

Testen: productontwikkeling en certificering BRL 0803 

De meeste fabrikanten die een houten buitendeur van een KOMO-attest willen laten voorzien wenden zich tot SHR in Wageningen, al meer dan 20 jaar het toonaangevende kennis-, test- en adviescentrum voor houten, houthoudende en andere biobased materialen voor o.a. de bouw, alsmede voor producten die in combinatie met hout(houdende) en andere biobased elementen worden verwerkt. SHR heeft decennia expertise met BRL 0803 – en uiteraard met vele ander BRL’s in relatie tot KOMO. SHR test in eigen laboratorium, zowel tijdens de productontwikkelingsfase als met het oog op het verkrijgen van een KOMO attest. 

BRL 0803 specifiek testwerk 

In het eigen SHR laboratorium zijn alle denkbare testopstellingen aanwezig die noodzakelijk zijn voor het specifieke testwerk dat samenhangt met BRL 0803. Testen in het kader van BRL 0803? SHR weet de weg, rapporteert helder, adviseert praktijkgericht en begeleidt fabrikanten. Zo bereikt u met SHR snel het gewenste resultaat wanneer dat mogelijk is, maar altijd het beste resultaat. U vindt de tekst van BRL 0803, zoals die is vastgesteld door het College van Deskundigen Hout op 4 december 2012, op de website van certificerings- en attesteringsinstelling SKH. Vragen over BRL 0803? Meer weten over de test- en adviesfaciliteiten bij SHR? Bezoek de website of bel 0317 - 467 366.