Bruinrot in hout

Bruinrot in hout (een vorm van houtrot) is een proces waarbij schimmels de in het hout aanwezige cellulose afbreken. Het hout kleurt daarbij donkerder dan normaal en kan scheurvorming vertonen. Hout dat ernstig is aangetast door bruinrot kan je in droge toestand met de hand verpoederen. Zoals altijd bij houtrot ontstaat bruinrot in te vochtig of nat hout. Bruinrot kan voorkómen worden wanneer de omstandigheden van het hout zodanig worden veranderd dat het niet meer vochtig of nat kan worden. De schimmelactiviteit zal dan stoppen en de bruinrot breidt zich niet meer uit.

Bruinrot voorkomen

Wie bouwt met hout en houthoudende elementen, of wie hout verwerkt in meubels, (scheeps)betimmeringen en interieurs, weet dat materiaalkeuze, detaillering, de juiste verwerking én bescherming van het materiaal essentieel zijn om houtrot en dus potentiële bruinrot te vermijden. SHR, het kennis- en adviescentrum voor hout, houthoudende en biobased materialen adviseert hierbij en helpt daarmee bruinrot geen kans te geven om op te treden in hout. Afhankelijk van de toepassingsomstandigheden en -vereisten levert SHR maatwerkadviezen aan professionele vastgoedpartijen, VvE’s en houtverwerkende ondernemingen.

Bruinrot verhelpen

Door bruinrot aangetast houten producten kunnen hersteld worden (uiteraard: afhankelijk van de omvang en mate van aantasting). Het verwijderen van de door bruinrot aangetaste delen en deze vervangen is niet genoeg: de omstandigheden rondom de houttoepassing moeten zodanig verbeterd worden dat de oorzaak van de bruinrot (vocht) wordt weggenomen. De oorzaak van bruinrot kan een lekkage zijn, of optrekkend vocht, doorslaand vocht (bijvoorbeeld overmatige regen) of een andere ‘natte’ omstandigheid die de bruinrot veroorzaakt. Immers: zonder vocht geen bruinrot. Bruinrot inspectie laten uitvoeren? Contact opnemen met SHR.