CO2 footprint

Een CO2 footprint (ook wel genoemd: carbon footprint) is de uitkomst van een berekening die laat zien hoeveel CO2 uitstoot een organisatie produceert. Hoe lager die uitstoot is, des te beter.

Immers, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft iedere organisatie naar een zo gering mogelijke milieu-impact. Daarnaast zijn aanzienlijke financiële besparingen mogelijk bij het beperken van CO2-productie. Het maken van een CO2 footprint kan helpen om dat te bereiken. Want aan de hand van de CO2 footprint is te zien op welke gebieden minder CO2 te produceren is.

CO2 footprint: kosten én milieu-impact verlagen

CO2-producerende functies in een organisatie zijn bijvoorbeeld transport (inclusief woon-werkverkeer), het verbruik van energie, water en papier en ICT. In veel gevallen is de bijdrage van het wagenpark essen­tieel, evenals de mate waarin de huisvesting van de organisatie thermisch is geïsoleerd. Maar ook van welke vormen van energie gebruik wordt gemaakt bij verwarming en koeling. Een CO2 footprint maakt direct inzichtelijk wat het aandeel van deze en andere functies in de totale CO2-uitstoot is en biedt handvatten voor mogelijke verbeteringen.

SHR helpt bij CO2 footprint

CO2 footprint opstellen? Een eenvoudige CO2 footprint kunt u zelf samenstellen via verschillende sites op internet. Wie meer wil bereiken maakt er serieus werk van. De deskundige medewerkers van SHR in Wageningen assisteren u graag bij het realiseren van een complete, zorgvuldig samengestelde CO2 footprint. U krijgt daarmee een scherp inzicht in besparingsmogelijkheden, do’s en dont’s rond CO2 uitstoot en kunt direct aan de slag om ook op dit terrein nog beter te presteren.

Toxische stoffen

Om de milieu-impact van een organisatie te bepalen is een CO2 footprint eigenlijk niet genoeg. Binnen de LCA methodiek worden gehele levenscycli van producten beschouwd, waarbij CO2 emissie een van de factoren is. Maar uitputting van grondstoffen en fossiele brandstoffen, aantasting van de ozonlaag, verzuring en eutrofiering emissies van toxische (giftige) stoffen zijn ook belangrijk. De CO2 footprint alleen is wat dit betreft te eenzijdig.
Advies nodig over CO2 footprint en/of LCA’s ? Neem contact op met SHR.