Constructieberekeningen hout

Ieder bouwwerk moet voldoen aan wettelijke eisen. Zoals eisen op het gebied van vloeren, wanden, dak en fundering. Constructieberekeningen van een nieuw te bouwen object tonen aan dat deze wettelijke eisen worden gehaald en er een veilig, sterk en stabiel bouwwerk tot stand zal komen. Vaak zijn constructie­berekeningen (en een construc­tierapport en bouwtekening) noodzakelijk om een bouwvergunning te verkrijgen.

Constructieberekeningen en hout

In de bouw worden materialen met verschillende sterkte eigenschappen gebruikt. Steen en staal zijn bijvoorbeeld stijve materialen, terwijl hout en andere biobased producten veel elastischer zijn . De sterkteklasses van hout worden opgesteld door SHR, Stichting Hout Research, in Wageningen. Hout sterkteklasses zijn afhankelijk van de houtsoort, de houtkwaliteit en daarmee vaak van de groeiplaats. Voor constructieberekeningen is het belangrijk te weten wat de rekenwaarden van de verschillende sterkte eigenschappen van toe te passen hout zijn. Met grote regelmaat test SHR houtpar­tijen in opdracht van professionele bouwpartijen, al dan niet met het oog op constructieberekeningen. Ook adviseert SHR over constructieberekeningen en over de juiste toepassing van hout, houthoudende materialen en andere biobased bouw­producten. Maar ook over de toepassing van alle andere materialen die in de bouw in combinatie met hout/houthoudende/ biobased elementen worden verwerkt.
De in vakkringen bekende professor dr. ir. A.J.M. (André) Jorissen, hoogleraar houtconstructies aan de Technische Universiteit Eindhoven, is al jaren als medewerker aan SHR verbonden.

SHR en constructieberekeningen

SHR test, adviseert en deelt kennis in de bouw. SHR maakt constructiebereke­ningen of assisteert daarbij, zowel bij nieuwbouw als renovatie en restauratie. Vaak in opdracht van overheden, instanties, organisaties en (bouw)bedrijven.
De meerwaarde van SHR bij de totstandkoming van constructieberekeningen komt vooral tot uiting wanneer hout, houthoudende elementen of andere biobased bouwproducten onderdelen van de (voorgenomen) materiaalkeuze zijn.
Houtconstructies toepassen? Constructieberekeningen maken? Constructiebere­keningen laten beoordelen? SHR staat u graag terzijde. Bezoek de website van SHR.

SHR beschikt over tiental­len jaren expertise met deze materialen en adviseert concreet en praktijkgericht.