Doorvalbeveiliging

Doorvalbeveiliging is een begrip dat staat voor een constructie, die het ‘doorvallen’ door een kozijn (bijvoorbeeld bij een raam of zogenoemd Frans balkon) moet voorkómen. Voor doorvalbeveiliging bestaat wet- en regelgeving die is opgenomen in het Bouwbesluit (NEN6702). Hierin wordt omschreven in welke situaties een doorvalbeveiliging in elk geval toegepast moet worden. Dat zijn situaties in nieuwbouw, maar ook in bestaande bouw (en renovaties). Renovaties waarbij (delen van) gevelelementen worden vervangen kwalificeren in dit verband als nieuwbouw.

Doorvalbeveiliging testen

Doorvalbeveiliging wordt onafhankelijk getest en kan vervolgens van keurmerken (normering) worden voorzien. Het toepassen van goedgekeurde doorvalbeveili­ging is niet alleen voorgeschreven, maar ook essentieel met het oog op aansprakelijkheden. Goedgekeurde doorvalbeveiliging is er in twee varianten: goedgekeurd als doorvalbeveiliging sec en goedgekeurd als doorvalbeveiliging én ballustrade bij Franse balkons.

Doorvalbeveiliging in de bouw

Naast voorzieningen voor doorvalbeveiliging in woningen en utiliteitsgebouwen zijn er ook doorvalbeveiliging systemen voor de bouw. Deze vaak van hout vervaardigde doorvalbeveiliging kan worden ingezet als steigerkantdeel, leuning of afzetting op iedere bouwplaats en vergroot de veiligheid van de bouwers. Kies bij voorkeur voor een doorvalbeveiliging van hout afkomstig uit gecertificeerde, duurzaam beheerde productiebos­sen.

Advies nodig over doorvalbeveiliging of hout uit duurzaam beheerde bossen, certificering, testen van bouwmaterialen? SHR in Wageningen test, adviseert en deelt kennis met de bouw. Al meer dan 20 jaar! SHR is de kennispartner voor fabrikanten, bouwbedrijven en professionele vastgoedeigenaren en –beheerders. SHR verzorgt locatie inspecties, co-creëert bij productontwikkeling en begeleidt certificeringstrajecten. Neem contact op voor meer informatie.