Formaldehyde test

Lijmen en plaatmaterialen zoals die bijvoorbeeld voor bouwtoepassingen worden gebruikt kunnen formaldehyde bevatten. Formaldehyde is een organische verbinding van aldehyden. Ofschoon formaldehyde tegenwoordig veel minder dan vroeger in plaatmaterialen behoort voor te komen, moet een formaldehyde test vaststellen of de voorgeschreven formaldehyde emissie van een bouwmateriaal niet hoger is dan de geldende eisen.

SHR verricht Formaldehyde test

Formaldehyde dampt uit en deze damp (emissie) is schadelijk voor de gezondheid SHR in Wageningen test plaatmaterialen voor de bouw op formaldehyde uitstoot: de formaldehyde test. SHR verricht de formaldehy¬de test in een speciale laboratoriumopstelling, de formaldehyde test opstelling, en beschikt over decennia ervaring op testgebied.Het voldoen aan de emissie-eisen t.a.v. formaldehyde, zoals dat moet blijken uit de formaldehyde test (NEN-EN 717), is een van de voorwaarden voor KOMO certificering van plaatmaterialen. De formaldehyde test wordt uitgevoerd door stroken van het te testen materiaal bloot te stellen aan er langs te leiden lucht om zo de emissie te meten. Op deze manier stelt de formaldehyde test vast waar het om gaat.

Formaldehyde test en andere testen

SHR in Wageningen deelt kennis in de bouw, adviseert en test. SHR test volgens vastgelegde normen (bijvoorbeeld inzake de formaldehyde test), begeleidt m.b.t. productontwikkelingen –onder andere inzake producten voor de bouw- en deelt kennis. Dat laatste o.a. via SHR Academy, seminars, trainingen en door sprekers ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld deskundigen inzake de formaldehyde test en andere testen waarvoor SHR wordt erkend als het testlaboratorium van Nederland.Formaldehyde test? KOMO certificering? www.shr.nl.