Funderingsinspectie

Funderingsproblemen? Dan is een ter zake kundige inspectie altijd aan te raden. Funderingsproblemen kunnen ontstaan bij alle typen funderingen. Een fundering op houten palen kan heel lang mee (meerdere eeuwen), mits de juiste houtsoorten zijn toegepast, de houten heipalen op de juiste wijze zijn aangebracht en de omstandigheden goed zijn. SHR in Wageningen is specialist op het gebied van inspectie bij funderingsproblemen met houten heipalen.

Houten heipalen en funderingsproblemen

Tegenwoordig worden houten heipalen volgens bepaalde voorschriften toegepast. Funderingsproblemen worden zo voorkómen. Vroeger echter waren de voorschriften voor het gebruik van houten funderingen minder strikt .
Bijvoorbeeld houtsoortkeuze, grondwaterpeil en wisselingen daarin zijn mede bepalend voor het wel of niet ontstaan van funderingsproblemen. Een eventuele aantasting van houten heipalen en daarmee samenhangende funderingsproblemen kan verschillende oorzaken hebben, zoals negatieve kleef of aantasting door bacteriën en schimmels.

Funderingsproblemen en verzakking

Funderingsproblemen kunnen leiden tot verzakking van de constructie die op de fundering is gebouwd en veroorzaken vaak (ernstige) scheurvorming. Daarom is het altijd zaak om vermeende funderingsproblemen te onderwerpen aan een inspectie. Soms is conservering en herstel mogelijk, ook bij houten paal funderingen; soms moet de fundering vervangen worden. Hoe eerder eventuele funderingsproblemen door middel van inspectie zorgvuldig in kaart worden gebracht, des te meer kosten vaak kunnen worden bespaard. Funderingsproblemen? Ga naar SHR in Wageningen.
SHR test, adviseert en deelt kennis met de bouw.