Gebouwinspectie

Gebouwinspectie door SHR gebeurt onder andere in opdracht van overheden, bedrijven, waterschappen, kerkgenootschappen, organisaties en andere vastgoedeigenaren. Inspectie van een gebouw door SHR betekent een gebouwinspectie door professionals. Op wetenschappelijk niveau (maar praktisch) en op elk onderdeel dat vooraf is overeengekomen. SHR in Wageningen test, adviseert en deelt kennis met de bouw. En met vastgoedeigenaren die een gebouwinspectie willen laten uitvoeren. 

Gebouwinspectie – wanneer? 

Een gebouwinspectie door SHR kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Bijvoorbeeld een gebouwinspectie bij oplevering van nieuwbouw, een gebouwinspectie vóór groot onderhoud of renovatie, of een gebouwinspectie om de actuele of toekomstige onderhoudsbehoefte van een gebouw of gebouwen vast te stellen. Gebouwinspectie door SHR betreft meestal utiliteitsgebouwen, monumentaal vastgoed en grotere en kleinere objecten waarin hout of houthoudende bouwelementen een rol spelen. Maar het kan net zo goed gaan om woningcomplexen. 

Gebouwinspectie: welke onderdelen?

Een gebouwinspectie door SHR kan ‘op maat’ worden samengesteld. Zo kunnen allerlei onderdelen van de gebouwinspectie onderwerp van het onderzoek uitmaken. Denk aan het bepalen van de sterkteklasse van de constructie, balkkop aantastingen, trek/duw-belasting berekeningen, kozijnen, vloeren, binnendeuren, trappen, lambrizeringen, (houten) vloerbedekkingen, sauna’s... ieder aspect dat van belang is kan onderdeel uitmaken van de gebouwinspectie. Gebouwinspectie plannen? SHR inspecteert in heel Nederland. Neem contact op voor informatie. Daar wordt u altijd wijzer van.