Glaser berekening

Een Glaser berekening is een bouwfysische berekening volgens de methode Glaser. De Glaser berekening wordt gemaakt voor o.a. het vaststellen van condensatie in wanden, bouwfysica, vochtgehalte (houtvocht RV) en waterdampdiffusie.

Is er sprake van een constructie met hout, houthoudende componenten of een constructie die in verbinding daarmee staat? Specifieke kennis en ervaring inzake de Glaser berekening is aanwezig bij SHR in Wageningen, hét Nederlandse test-, onderzoeks- en adviescentrum voor bouwmaterialen met en zonder houtcomponenten.

Glaser berekening hout: SHR

SHR is al meer dan 20 jaar toonaangevend in het doen van onderzoek, uitvoeren van testprogramma’s en adviseren over (bouw)materialen met een relatie tot hout. Voor een Glaser berekening of Glaser berekeningen met betrekking tot bijvoorbeeld kozijnen, deuren, daken, omgekeerde daken of andere elementen en constructies waarin houtcomponenten voorkomen is SHR daarom de aangewezen partij. Dat geldt voor nieuwe toepassingen, maar ook voor bestaande situaties. SHR verricht testwerk in eigen laboratorium, doet locatie onderzoeken en adviseert vastgoedeigenaren, overheden, instanties en organisaties.

Constructieberekening Glaser berekening

Of het nu gaat om een Glaser berekening in het kader van een constructieberekening die ten grondslag ligt aan een bouwaanvraag of een Glaser berekening voor (renovatie van of onderhoud aan) een bestaande situatie: het resultaat ervan is belangrijk. Voor de constructie als geheel en voor de houten of houthoudende componenten ervan in het bijzonder. SHR staat u daarbij graag terzijde.