Heipaalrot

Wat is heipalen rot of heipaalrot? Die termen worden gebruikt om verschillende soorten problemen met houten heipalen aan te duiden. SHR in Wageningen staat bekend als de deskundige instantie op het gebied van heipalen rot of heipaalrot.

Problemen met houten heipalen (‘heipalen rot’) kunnen ontstaan door aantasting onder water, door een hogere grondwaterstand (droogstand) of door negatieve kleef. In het laatste geval gaat zakkende (inklinkende) grond aan de paal hangen en vormt een extra belasting. De constructie kan gaan verzakken.

SHR specialist heipaalrot

SHR doet al jarenlang onderzoek naar heipalen rot en doet locatie inspecties naar heipaalrot in geheel Nederland. Deskundigen van SHR adviseren echter ook in het buitenland bij dit verschijnsel, onder andere in Boston, Venetië en Hamburg. Anders dan vaak wordt gedacht wordt namelijk wereldwijd gewerkt met houten heipalen – dus niet alleen in Nederland.

Houten heipalen kunnen onder de juiste condities wel eeuwen mee. Gaat er echter iets mis –zoals bij heipalen rot- dan moet snel worden ingegrepen om schades aan de constructie voor te zijn.

Verschillende opties bij heipaalrot

In vrijwel alle gevallen waarbij er problemen zijn met heipalen rot wordt vervanging van de palen als enige uitweg gezien. Dat is een ingrijpende en dure operatie. SHR heeft methodes ontwikkeld om de aantasting van houten heipalen onder water te stoppen en de palen te conserveren. Dan zijn grote investeringen ineens niet meer nodig. Advies nodig over heipaal rot? Heipalen rot actueel in uw voorraad? SHR onderzoekt, inspecteert en adviseert. Onafhankelijk, objectief en deskundig. Heipaal rot? SHR adviseert.