Hout beoordeling

Hout beoordeling is het beoordelen van hout op kwaliteit. Hout beoordeling is een professionele discipline, waarbij o.a. de volgende aspecten van belang zijn: draadverloop, kwasten, pijpkwasten, rotte kwasten, losse kwasten, dode kwasten, vaste kwasten, spint, wan (kant), besloten kant, hartscheuring, kopscheuren, oppervlakte scheuren, ringscheuren, vorstscheuren, verkleuringen, vervorming en eventuele aantasting door oppervlakteschimmels. Bij hout beoordeling spelen vanzelfspre­kend de houtsoort, de jaarringbreedte, de oriëntatie en de afmetingen een belangrijke rol.

Hout beoordeling in toegepaste situaties

Hout beoordeling in toegepaste situaties draait vaak om het herkennen van de betreffende houtsoorten, de staat waarin het hout zich bevindt, het beoordelen van de oppervlakte-afwerking, de onderhoudsbehoefte en het vaststellen van eventuele vervangingsnoodzaken. Hout beoordeling is belangrijk voor het nemen van de juiste (constructieve) maatregelen bij alle bouwwerken waarin van houten elementen gebruik is gemaakt, monumen­tale bouwwer­ken met houtconstructies, interieurbetimmeringen, waterwerken met hout en houten meubels of meubels met houten componenten.

SHR: expertise hout beoordeling

SHR, Stichting Hout Research, in Wageningen is al meer dan 25 jaar hét kenniscentrum voor hout beoordeling. SHR test, adviseert en deelt (hout)kennis in de bouw. Al vanaf het begin is hout beoordeling een belangrijk specialisme van de weten­schappelijke staf van SHR, die daarbij gebruik maakt van de eigen laborato­rium­faciliteiten voor onderzoek naar en het testen van hout, houthoudende producten, biobased producten en alle soorten producten die daarmee in combinatie worden toegepast. SHR verricht hout beoordeling in opdracht van professionele vastgoed­partijen, bouwbedrijven, meubelindustrie, houtverwerkende industrie, overheden, waterschappen en uiteraard de scheepsbetimmeringsbranche. Hout beoordeling? Als SHR het niet weet, dat ‘hout’ het op! Bezoek www.shr.nl of bel voor advies hout beoordeling telefoon 0317 – 467 366.