Hout drogen

Om hout te kunnen toepassen (bouw, meubels, betimmeringen, scheepsbouw etc.) moeten we hout drogen. Bomen kennen een vochtgehalte van 50 à 200%; na een gemiddeld drogingsproces is het vochtgehalte teruggebracht tot 9 tot 18%. Hout drogen kan op verschillende manieren. ‘Aan de lucht’, op latten, of geforceerd in een droogkamer. Wanneer een droogkamer wordt gebruikt voor hout drogen, zijn er daarbij drie varianten. Conventioneel is verwarming en een bepaalde luchtstoming in de droogkamer. Alternatieven zijn het zogenoemde vacuüm drogen en condensatie drogen. Hout drogen is zorgvuldig vakwerk, dat materiaalkennis en veel ervaring met de houtsoorten en toepas­singsspecifieke drogingsresultaten vereist.

Hout drogen: houtsoorten en toepassingen

Iedere houttoepassing, bijvoorbeeld een kozijn, kent een toepassings houtvochtgehalte, dat houtsoortspecifiek is gepreciseerd. Goed hout drogen betekent optimaal rekening houden met de geplande toepassing én met de betreffende houtsoort. SHR in Wageningen, het kennis-, test- en adviescentrum voor bouw, meubelindustrie en (scheeps)betimmeringen beschikt over veel expertise op het gebied van hout drogen. SHR heeft uitgebreide data ter beschikking met betrekking tot houtsoortspecifiek en toepassingsspecifiek hout drogen en deelt deze kennis met professionele partijen. Aspecten daarbij zijn materiaalkeuze, droogmethode en de juiste verwerking als halffabrikaat of eindproduct.

Hout drogen: gespecialiseerde bedrijven

Hout bestemd voor verwerking in bouw, meubelindustrie, scheepsbouw en andere constructieve of decoratieve toepassingen moet worden gedroogd door een gespecialiseerd bedrijf. Vragen over hout drogen? Neem contact op met SHR in Wageningen.