Hout eigenschappen

Het bepalen van hout eigenschappen moet uitgevoerd worden aan de hand van een representatieve steekproef uit de betreffende partij hout en onder gecontroleerde omstandigheden, zo dat de beproeving herhaalbaar is. Er zijn wereldwijd verschillende instituten die in hun laboratoria op deze manier hout eigenschappen precies kunnen vaststellen. In Nederland SHR in Wageningen, de TUE (Technische Universiteit Eindhoven), de TUD (Technische Universiteit Delft) en TNO in Delft. In België o.a. de RUG (Rijksuniversiteit Gent) en in Duitsland het Thünen Institut in Hamburg . Bij het vaststellen van hout eigenschappen spelen verschillende aspecten een rol. Uiterlijke (houtkwaliteit), fysische (volumieke massa, krimp en zwel, vochtopname en –afgifte), mechanische (sterkte en hardheid) en chemische (pH, corrosie, inhoudstoffen); en voorts weerstand tegen aantasting (natuurlijke duurzaamheid), isolatie en brand. 

Hout eigenschappen en toepassingen 

Hout is beschikbaar in vele soorten en elke soort heeft specifieke hout eigen­schappen. Hout is een natuurproduct dat zich waarbij de omgeving van een boom bepalend is voor de houtproductie in de boom en dus kunnen de eigenschappen van houtsoort tot houtsoort en van partij tot partij variëren. De bijzondere eigenschappen van hout bepalen de bruikbaarheid en inzetbaarheid van deze hernieuwbare grondstof. Hout eigenschappen zorgvuldig vaststellen is belangrijk voor de materiaalkeuze bij alle toepassingsmogelijkheden: in de bouw, de interieurbouw, voor (scheeps)betimmeringen, kunstwerken en andere houtcon­structies, maar ook voor de inzet van hout als onderdeel van producten (bijvoorbeeld plaatmaterialen). 

SHR, het kennis- en adviescentrum voor onder meer hout, houthoudende en andere biobased materialen, stelt in opdracht van professionele opdrachtgevers hout eigenschappen vast en adviseert bij de juiste materiaalkeuze. Hout eigenschappen vaststellen? Neem contact op met SHR.