Hout skeletbouw

Als in een gebouw een houten draagconstructie wordt toegepast, is er sprake van hout skelet bouw. Van alle woonhuizen in Canada en de USA is circa 90% neergezet in hout skeletbouw. Ten noorden van de Pyreneeën en de Alpenregio wordt al eeuwen veel met hout skeletbouw gebouwd, evenals in de Scandinavische landen. Vergeleken met steen isoleert hout goed tegen kou. In Nederland was hout skeletbouw populair in gebieden met een drassige bodem en staat deze bouwmethode opnieuw volop in de aandacht na de aardbevingen in Groningen (bouwen in hout is veel beter bestand tegen aardschokken). 

Hout skeletbouw voordelen

Hout is een duurzaam, biobased materiaal en volledig recyclebaar. Daarmee is hout skeletbouw een relatief milieuvriendelijke bouwoplossing. Dankzij nieuwe verduur­zamingsmethodieken en conserveringssytemen heeft hout minder onderhoud nodig dan vroeger. Bouwen met hout, waaronder hout skelet bouw, betekent het realiseren van relatief lichte constructies met een relatief hoge mate van sterkte. In Neder­land wordt veel gewerkt met hout skeletbouw als het gaat om prefab dak- en gevelelementen, maar ook bij ‘optoppen’ (extra verdieping op een gebouw zetten) en ‘uitbuiken’ (het uitbouwen van een bestaand gebouw). De relatief lichte houtconstructie maakt dat met lichtere funderingen kan worden gewerkt en dat bij uitbreidingen funderingswerkzaamheden niet of in mindere mate noodzakelijk zijn.

Hout skeletbouw: ontwikkeling, test

In de Nederlandse houtbranche speelt het branchekenniscentrum SHR een belangrijke rol bij het ontwikkelen, testen en innoveren van producten die onderdeel kunnen uitmaken van hout skeletbouw. SHR beschikt over een wetenschappelijke staf en een eigen laboratorium, verricht onderzoek m.b.t. materiaalkeuze en productontwikkeling, test producten (o.a. met het oog op certificering) en deelt kennis met de bouw. SHR verzorgt ook veelvuldig locatie-inspecties in opdracht van o.a. overheden, waterschappen, vastgoed eigenaren of -beheerders, bedrijven en in arbitragekwesties.

Fabrikant, bouwbedrijf, vastgoedeigenaar? Kijk ook op www.shr.nl.