Houtaantasting

Aantasting is niet uniek voor hout. Ieder bouwmateriaal is gevoelig voor aantasting. Beton rot, staal roest, gips kan schimmelen en ga zo maar door. Daarom is het van groot belang bij bouwwerkzaamheden de juiste materialen te kiezen en de juiste verwerkingsmethodes toe te passen. SHR adviseert daarover. Al meer dan 20 jaar doet SHR onderzoek naar onder andere houtsoorten, houteigenschappen, verduurzaming van hout en houtaantasting preventie. Met succes: in veel gevallen kan houtaantasting in en aan constructies vermeden worden. Doet zich onverhoopt toch houtaantasting voor, zorgt SHR voor een doeltreffend oplossingsadvies. 

Wat is houtaantasting? 

Sommige houtsoorten zijn gevoelig voor schimmels (zwam), bacteriën of insecten. Mede afhankelijk van waar, wanneer en hoe ze zijn toegepast -en in combinatie met welke andere bouwmaterialen- kan houtaantasting optreden. Houtaantasting wordt bestreden door de oorzaken van de houtaantasting weg te nemen en aangetaste delen te verwijderen, om er vervolgens nieuwe stukken in te zetten en reparaties uit te voeren. Het vaststellen van de oorzaken van houtaantasting en het vaststellen van de juiste herstelmethodiek blijkt uit een locatie inspectie. SHR verricht locatie inspecties naar houtaantasting door heel Nederland, veelal in opdracht van professionele vastgoedpartijen (corporaties, overheden, waterschappen en beleggers). Maar ook de interieur- en meubel¬branche en de scheepsinterieurbouw zijn opdrachtgevers van SHR. Voor inspecties, maar zeker ook om tot de juiste preventieve maatregelen te komen die houtaantasting kunnen voorkómen. Bijvoorbeeld: verduurzaming en het vaststellen van de juiste verf- en laksystemen, toepassingsaanwijzingen en verwerkingsvoorschriften van houthoudende producten of van (bouw)materialen die in combinatie met hout en/of houthoudende elementen worden verwerkt. Vragen over houtaantasting? SHR adviseert graag.