Houten heipalen inspectie

SHR in Wageningen wordt beschouwd als hét kenniscentrum op het gebied van houten heipalen beoordelingen. Niet alleen in Nederland, maar ook ver daar buiten.

Houten heipalen gaan vaak eeuwen mee; soms echter kunnen houten heipalen aangetast raken of anderszins beschadigen. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Houten heipalen inspectie (beoordeling) geeft een helder inzicht in de staat waarin de houten heipalen-funderingen zich bevindt. Houten heipalen inspectie brengt ook de te verwachten levensduur in kaart, geeft aanwijzingen voor mogelijk herstel en helpt constructieve problemen te voorkomen omdat – indien noodzakelijk – op tijd kan worden ingegrepen.

Houten heipalen inspectie: problemen detecteren

Negatieve kleef veroorzaakt verzakking of breuk van houten heipalen. Droogstand en/of bacteriën onder water kunnen houten heipalen aantasten. Droogstand wordt vaak aangeduid als heipaalrot en aantasting onder water als palenpest. Deze laatste term is verwarrend omdat het helemaal niet om een pest gaat. Problemen uiten zich vaak ‘plotseling’, waarna de eigenaar van de bebouwing acuut moet laten ingrijpen en vaak voor hoge kosten komt te staan. Houten heipalen inspectie (beoordeling) brengt aan het licht wat de beste oplossing is. Van geval tot geval, omdat de omstandigheden vaak verschillen. SHR bouwt al bijna 20 jaar aan kennis inzake houten paalfunderingen en vervulde een voortrekkersrol als coördinator van het Europese project Bacpoles. In het bijzonder beschikt SHR over kennis inzake houten heipalen beoordelingen en heipaalaantasting onder water. Deze vorm van aantasting treft ongeveer 1/3 (25 miljoen) van de houten paalfunderingen in Nederland (o.a. in de steden Haarlem, Zaandam, Gouda en Amsterdam). Houten heipalen inspectie is dus steeds actueel.

Houten heipalen inspectie: conserveren

Vaak wordt gedacht dat bij problemen met houten heipalen vervanging de enige oplossing is. SHR beschikt over de expertise die ertoe kan leiden dat aantasting van houten paalfunderingen onder water stopt of (veel) trager verloopt – waardoor grote investeringen ineens (nu) niet nodig zijn. Afhankelijk van de uitkomsten van de houten heipalen inspectie kan deze methodiek worden beproefd.

Vragen over houten heipalen beoordeling? Neem altijd contact op met SHR.