Houtworm herkennen

Houtworm herkennen begint met een locatie inspectie door SHR. SHR is dé kennisorganisatie van de houtbranche en doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar houtworm, houtworm preventie, houtworm herkennen én de juiste wijze van houtworm bestrijden. Daarom schakelen professionele vastgoedpartijen (waaronder overheden, waterschappen en woningcorporaties) SHR regelmatig in voor houtworm herkennen. Overigens: de gewone houtworm is geen worm, zoals soms wordt gedacht, maar een kever. Hoe kunnen we houtworm herkennen?

Gewone houtworm herkennen

De zogenoemde gewone houtworm (eigenlijk: de houtwormkever) is actief in zowel loof- als naaldhout. Meteen nadat de larven -de eigenlijke houtworm- van de houtworm uit het ei kruipen boren zij zich in het hout. De larven maken dan gangen van ongeveer een halve millimeter doorsnede; volgroeide larven maken gangen tot 2 mm. De boorgangen zijn gevuld met korrelig boormeel: houtworm herkennen begint vaak met het aantreffen van boormeel, een soort zaagsel, onder het hout. Het boormeel van de houtworm bestaat uit bolletjes met een scherpe ellipsvorm: dat is alleen bij de gewone houtworm het geval; met name daaraan kun je houtworm herkennen. Uiteindelijk verpoppen de larven zich tot volwassen houtwormkever.

Kenmerkende ronde gaatjes bij houtworm

De kenmerkende ronde gaatjes (1-2 mm) die vaak maken dat we houtworm herkennen, ontstaan doordat de houtwormkevertjes zich uit de pop wurmen, die zich net onder de houtoppervlakte bevindt. Wanneer we houtworm herkennen blijkt vaak dat de houtworm massaal in het betreffende hout aanwezig is. De aangerichte schade kan, afhankelijk van de tijd die gepasseerd is tussen het begin van de aantasting en de ontdekking ervan, zeer aanzienlijk zijn. Na houtworm herkennen is een doeltreffende bestrijding ervan (specialistenwerk) dan ook noodzakelijk. Houtworm herkennen? SHR inspecteert en adviseert.