Inbraakwerendheid

Inbraakwerendheid is de mate waarin een gebouw en de onderdelen daarvan weerstand kunnen bieden aan de activiteiten van inbrekers en hun materialen. Er zijn, in het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) drie weer­standsklassen: 1 ster, 2 sterren en 3 sterren. In het Bouwbesluit geeft NEN norm 5087 aan welke ramen en deuren in een woning als bereikbaar voor inbraak worden beschouwd en aan weerstandsklasse 2 volgens de NEN 5096 moeten voldoen. Naast ramen en deuren in de gevel vallen hier opklimbare openingen in een plat of hellend dak onder. Bedoeld zijn onder andere lichtkoepels en dakramen. Alleen producten die 2 sterren mogen voeren komen in aanmerking voor het PKVW.

Inbraakwerendheid en gevelelementen

Gevelelementen (met name ramen en deuren) spelen een belangrijke rol bij de inbraakwerendheid van een woning of ander gebouw. Wanneer het houten gevelelementen betreft worden deze op inbraakwerendheid gecertificeerd door SKH in Wageningen en getest door SHR. In een speciale testopstelling in het laboratorium van SHR wordt, in samenwerking met SKG, getest in welke mate en hoe lang een houten gevelelement volgens de geldende normen aan het begrip inbraakwerendheid voldoet. Hierna volgt wel of niet een certificering.

Productontwikkeling inbraakwerendheid

De unieke testfaciliteiten bij SHR met betrekking tot de inbraakwerendheid van houten of houthoudende gevelelementen zoals ramen en deuren worden door fabrikanten met grote regelmaat ingezet bij de ontwikkeling van nieuwe producten. SHR test, adviseert en begeleidt bij het verkrijgen van optimale producteigenschappen inzake inbraakwerendheid op basis van meer dan 20 jaar expertise en know how. SHR werkt daartoe ook nauw samen met SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw), eveneens gevestigd in Wageningen. Houten of houthoudende deuren, ramen, kozijnen en plaatmaterialen ontwikkelen en testen met het oog op inbraakwerendheid? www.shr.nl.