ISO normen

ISO normen zijn internationale normen voor –met name- kwaliteitsmanagement. ISO normen worden vastgesteld door ISO, de International Organization for Standardization, gevestigd in Genève (Zwitserland). De naam ISO komt van het Griekse woord Isos, dat gelijk betekent. ISO is een internationaal samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties.

ISO normen zijn ontstaan met als opzet de grote hoeveelheid landelijke normen terug te dringen. Doel: wereldwijd uniformiteit en duidelijkheid scheppen. Veel internationale opdrachtgevers doen bij voorkeur zaken met ISO gecertificeerde leveranciers of zij eisen zelfs certificering. Het komt voor dat niet-gecertificeerde bedrijven worden uitgesloten bij aanbestedingen of selecties van potentiële leveranciers. Voldoen aan ISO normen kan dus belangrijk zijn, evenals het voldoen aan KOMO en NEN normen.

Meer dan 18.000 ISO normen

Er zijn meer dan 18.000 ISO normen voor de meest uiteenlopende economische sectoren. Meer dan 1,2 miljoen ondernemingen in de wereld zijn ISO 9001 en/of ISO 14001 gecertificeerd. Het belang van ISO normen moet dus niet worden onderschat – en dat wordt het ook niet in Nederland, waar de belangstelling voor ISO normen in het bedrijfsleven groot is.

SHR test en begeleidt inzake ISO normen

SHR in Wageningen begeleidt organisaties bij het voldoen aan ISO normen en het bereiken van ISO certificeringen. Primair ondernemingen die werken met hout, houtcomponenten of met een toepas-singsrelatie tot hout en andere biobased materialen. Bijvoorbeeld timmer- en meubelindustrie, houthandel, lamineerindustrie, vingerlasserij en fabrikanten van bouwmaterialen zoals gevelplaten. SHR begeleidt bij het verwerven van ISO certificaten ook o.a. ontwikkelaars en producenten van lijmen, kitten en coatings, schroeven, nagels en nieten, hang- en sluitwerk en (rubber)profielen. Uiteraard test en adviseert SHR ook over ISO normen inzake niet-houtgebonden (half)fabrikaten. SHR verzorgt eveneens de ‘link’ van ISO normen naar KOMO. Vragen over ISO normen? Certificeren? SHR.