Kinderstoel test

Voor kindermeubilair, waaronder natuurlijk de kinderstoel, is specifieke wet- en regelgeving ontwikkeld. Uit een objectieve kinderstoel test, uitgevoerd door een gespecialiseerd testlaboratorium, moet blijken of een kinderstoel hieraan voldoet.

In Nederland worden kinderstoelen met regelmaat getest door SHR in Wageningen, geaccrediteerd testcentrum voor de meubelbranche. SHR verricht de kinderstoeltest in eigen laboratorium, evenals andere meubeltesten.

Kinderstoel test: normen

Hoge kinderstoelen vallen onder de norm NEN-EN 14988 +A1:2012 Hoge kinderstoelen. In de norm staan veiligheidseisen met betrekking tot hoge kinderstoelen (voor kinderen van 6 tot 36 maanden). In de kinderstoel test komen alle onderdelen aan bod die in de norm zijn vastgelegd. SHR voert de kindertstoel test ook op maat uit: volgens een van tevoren vastgesteld testprotocol.

Enkele jaren geleden is een rapport verschenen (Welvart et al., 2008), waarin zo’n twintig baby- en kinderproducten beschreven worden waarvoor op termijn een Europese norm opgesteld wordt of de huidige norm aangepast zal worden.
Op 1 april 2014  werd een norm gepubliceerd voor zittingverhogers: NEN-EN 16120 +A1: 2014 . Artikelen voor zuigelingen en peuters – Stoelverhoger. De Europese norm met betrekking tot hangstoeltjes voor aan tafels is NEN-EN 1272: 1998 Artikelen voor zuigelingen en peuters – Aan een tafel bevestigde stoelen.

Kinderstoel test en andere meubeltesten

In het Wageningse meubel testlaboratorium van SHR voert een deskundige staf iedere dag meubeltesten uit, waaronder de kinderstoel test. Het laboratorium is geëquipeerd voor alle testen met betrekking tot (kinder)meubels, al dan niet in relatie tot Europese en/of Nederlandse wet- en regelgeving.

Kinderstoel test? Neem contact op met SHR.