Klemmende deur

Eén klemmende deur is vervelend, maar laat zich meestal relatief eenvoudig verhelpen. Door bij te schaven, opnieuw af te hangen of een andere herstelwerk­zaamheid. Wanneer echter sprake is van veel meer dan één klemmende deur, bijvoorbeeld van tientallen klemmende deuren in een complex, dan zijn vaak aansprakelijkheidsvraagstukken aan de orde. Dat kan echter ook bij een enkele klemmende deur het geval zijn. Denk aan een kostbare, op maat gemaakte voor­deur, die door vochtinvloeden een klemmende deur wordt – terwijl een buitendeur goed tegen vocht moet kunnen.

Klemmende deur: geschillen

Een geschil over een klemmende deur, en in het bijzonder over meerdere klem­mende deuren, kan leiden die tot een arbitragezaak (bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw) of rechtzaak. SHR in Wageningen, het test-, onderzoeks- en adviesinstituut voor bouwmaterialen met en zonder houtcomponenten, wordt met regelmaat ingeschakeld als externe deskundige bij dergelijke geschillen. Partijen vragen dan om een betrouwbaar en objectief oordeel over oorzaken en oplossingsrichtingen, dat tot stand komt door een deskundigenonderzoek op locatie en, wanneer nodig, door de betreffende klemmende deur of deuren te testen. Aan de hand hiervan wordt ook de aansprakelijkheid in de kwestie vastgesteld.

Bouwproducten testen

Veel problemen met bouwmaterialen, waaronder de klemmende deur, kunnen preventief verholpen worden door de producten tijdens de ontwikkelingsfase of voor certificering intensief te testen. SHR test in eigen laboratorium, adviseert inzake materiaalkeuze, verwerking en toepassing en deelt haar kennis en inzichten met opdrachtgevende fabrikanten en bouwbedrijven. Dat doet SHR al meer dan 20 jaar en SHR is dan ook een geprefereerde test- en adviespartij voor de bouw- en vastgoedwereld, de meubelindustrie en de (scheeps)betimmeringsbranche. Bezoek voor meer informatie naar www.shr.nl.