Klemmende deuren

Het probleem van klemmende deuren kan diverse oorzaken hebben. Klemmende deuren ontstaan onder andere als de betreffende deur niet goed is afgehangen (bijvoorbeeld: de afhangnaad is te krap aangehouden), waardoor natuurlijke krimp of zwel niet kunnen worden opgevangen. Ook vervorming is soms een oorzaak van klemmende deuren: vervorming onder invloed van temperatuur of vochtigheid. Dit kan voortvloeien uit productiefouten. Afhankelijk van de oorzaak en het aantal klemmende deuren in een gebouw zijn klemmende deuren makkelijk te herstellen of vervangbaar. Maar bij grote projecten en aantallen speelt als gauw de vraag: wie is aansprakelijk? En dus: wie betaalt herstel of vervanging? 

Klemmende deuren voorkómen

In de productontwikkelingsfase en in een eventuele certificeringsfase kan door SHR in Wageningen precies worden vastgesteld welke deuren voor welke toepassingen geëigend zijn op basis van materiaalkeuze en –verwerking. SHR test, adviseert en deelt kennis in de bouw – al meer dan 20 jaar, op basis van uitgebreide expertise en aan de hand van objectieve testresultaten die het resultaat zijn van zorgvuldig testwerk in eigen laboratorium. Zo kan (de aansprakelijkheid voor) het probleem van klemmende deuren worden voorkómen voorzover het aan productspecificaties te wijten valt. 

Klemmende deuren: locatie inspectie 

Om vast te stellen wat de oorzaak is van klemmende deuren in woningcomplexen of utiliteitsgebouwen wenden overheden, organisaties en andere professionele vastgoedbeheerders en vastgoedeigenaren zich tot SHR. SHR voert locatie-inspecties uit en stelt de oorzaak of oorzaken van klemmende deuren vast. Productiefout? Verzakking van de constructie? Onjuiste toepassing of niet goed afgehangen? SHR wordt bij dergelijke kwesties en andere arbitragezaken in de bouw vertrouwd als onafhankelijke deskundige – onder andere op het gebied van klemmende deuren.