Klemmende ramen

Klemmende ramen komen zowel voor in bestaande bouw als in nieuwbouw. Er kunnen verschillende oorzaken voor klemmende ramen zijn. Soms is een inspectie op locatie noodzakelijk op de precieze oorzaak of oorzaken vast te stellen. Oorzaken van klemmende ramen kunnen onder andere zijn: een of meer productiefouten, verkeerde installatie, vochtinvloeden of beschadigingen en eventuele verzakking van (delen) van een bouwwerk. Klemmende ramen met houten kozijnen zijn vaak gemakkelijker te herstellen dan klemmende ramen met kozijnen van kunststof, aluminium of staal. 

Wie is aansprakelijk bij klemmende ramen? 

Dat is uiteraard afhankelijk van de vast te stellen oorzaak. SHR in Wageningen voert in het hele land inspecties uit naar de oorzaak of oorzaken van klemmende ramen, in opdracht van professionele vastgoedeigenaren en/of bouwbedrijven. Het deskundige en onafhankelijke oordeel van SHR wordt vaak ingeroepen bij aanspra­ke­lijkheids- of arbitragekwesties in de bouw. De inspecteurs van SHR beschikken over een brede materiaal- en constructiekennis en rapporteren helder en oplossingsgericht. Vervolgens kan het probleem van klemmende ramen worden weggenomen. 

Ramen testen; klemmende ramen voorkómen 

SHR inspecteert niet alleen op locatie bij klemmende ramen, maar helpt fabrikan­ten, bouwbedrijven en vastgoedpartijen ook klemmende ramen te voorkómen. Dat doen we door uitgebreide laboratoriumtests van materialen en constructievormen van ramen en kozijnen. In de productontwikkelingsfase en/of in een certificerings­fase. SHR beschikt over een innovatief, eigen laboratorium, waar wetenschappelijk opgeleide stafmedewerkers onder andere ramen (en deuren) aan een scala van testvarianten onderwerpen. Zo wordt vooraf zekerheid verkregen over materiaal­keuze en materiaalverwerking, waardoor klemmende ramen door productiefouten in de meeste gevallen voorkómen kunnen worden. Klemmende ramen en meer SHR test, adviseert en deelt kennis in de bouw. Al meer dan twee decennia en op een breed terrein, dat veel verder gaat dan klemmende ramen alleen. Alle hout­soorten, houthoudende elementen, biobased bouwmaterialen én alle producten die daarmee in combinatie worden toegepast zijn het test-, inspectie- en adviesdomein van SHR. Denk o.a. aan: lijmen, kitten, coatings, nagels, schroeven, profielen, plaat- en isolatiematerialen en rubber profielen. Bel SHR: 0317 - 467 366.