KOMO

KOMO is hét collectieve kwaliteitskeurmerk voor de Nederlandse bouw, zowel voor de woning- en utiliteitsbouw als de grond, weg en waterbouw. De KOMO keurmerken worden beheerd door de Stichting KOMO, die werd opgericht in 1962. Destijds stonden de letters KOMO voor Keuring en Onderzoek van Materialen voor Openbare werken. De bedoeling was een keurmerk in het leven te roepen voor allerlei uiteenlopende producten en materialen. Ofschoon KOMO zich tegenwoordig primair richt op de bouw, is de bekende KOMO vuilniszak nog een bewijs van de oorspronkelijke, bredere ambitie.

KOMO keurmerken

Er zijn vier verschillende soorten KOMO keurmerken. Dit zijn:

• het KOMO keurmerk (bouwsector)
• het KOMO-Instal keurmerk (installatiebranche)
• het KOMO-Afbouw keurmerk (afbouwsector)
• het KOMO-Klimkeur (arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte)

KOMO kwaliteitsverklaringen

Certificerende instellingen, die daarvoor zijn geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie (zie voor geaccrediteerde onderwerpen scope RvA), geven KOMO-kwaliteitsverklaringen uit. Er zijn zo’n 7000 KOMO-certificaathouders. Deze mogen het KOMO-keurmerk uitsluitend aanbrengen, wanneer hun product, proces of dienst voldoet aan de in beoordelingsrichtlijnen vastgelegde kwaliteitseisen. De beoordelingsrichtlijnen worden onder toezicht van een certificerende instelling opgesteld door het College van Deskundigen.

KOMO en SHR

Een belangrijke instelling met het oog op certificering is SHR in Wageningen. SHR adviseert over en begeleidt bij het verkrijgen van certificeringen, waaronder KOMO. Maar ook: CE (DoP), FSC, PEFC, IKB en CoC. SHR beschikt over een groot, state-of-the-art testlaboratorium en weten­schappelijke medewerkers. In meer dan 20 jaar testte SHR duizenden producten en materialen – als onderdeel van productontwikkeling of met het oog op (KOMO) certificering. Testtrajecten bij SHR kunnen worden afgerond met input voor bijvoorbeeld een KOMO certificaat. Maar ook met het verwerven van het SHR-keurmerk. Het SHR keurmerk mag door een product worden gevoerd wanneer SHR heeft vastgesteld dat de productprestaties die de fabrikant of leverancier claimt, ook daadwerkelijk worden behaald. De onder­zochte eigenschappen en de behaalde resultaten worden op het certificaat vermeld. SHR-keurmerken zijn uitgereikt aan coatings, schroeven en meubels. Voor meer informatie: www.shr.nl.