Kreupele stijl

Een kreupele stijl is een houten balk, toegepast bij een verbeterd Hollands spant. Deze constructiestijl, vaak te zien in boerderijen, brengt de belasting van het spant over op de vloerconstructie. Daarmee wordt ‘spatten’ van de muur voorkómen.

Zoals bij alle constructies met hout vergt het toepassen van een kreupele stijl, onderhoud of renovatiewerkzaamheden specifieke kennis van de eigenschappen van het betreffende hout. Hout is immers een heterogener product dan staal en beton). SHR in Wageningen, het test-, onderzoeks- en adviescentrum voor bouwmaterialen met en zonder houtcomponenten, deed veel onderzoek naar kreupele stijl toepassingen en constructieberekeningen.

Wat is belangrijk bij kreupele stijl?

Naast de soort hout en het gedrag ervan vergen aansluitingen, verbindingen, houtkwaliteit en -bij bestaande toepassingen- eventuele aantasting door schimmels en/of insecten bijzondere aandacht. Deze aspecten kunnen van invloed zijn van invloed op de constructieberekeningen rond kreupele stijl; ze zijn ook medebepalend voor het onderhoudsplan, de wijze van renoveren en de manier waarop onderhoud moet worden verricht. SHR onderzoekt, test en adviseert over kreupele stijl toepassingen, zowel in bestaande situaties als bij nieuwbouw. Materiaalkeuze, toepassingwijze, combinaties met andere materialen: als het met hout, houthoudende of biobased materialen te maken heeft, dan is SHR dé deskundige adviespartij in Nederland. Oók bij eventuele arbitrages of rechtszaken.

SHR in Wageningen adviseert vastgoedeigenaren, overheden en instanties over nieuwe én monumentale constructies en kreupele stijl. Voor deskundig advies en locatie onderzoeken neemt u contact op met SHR.