Loodmenie

Loodmenie is een pigment (poedervormige stof die kleur geeft) maar ook de soortnaam van een oranje grondverf met loodwit als ingrediënt, waarvan verondersteld wordt of werd dat deze houtrot en roest voorkomt. Traditioneel werden niet-dagziende houten delen van gebouwen die in aanraking waren met metselwerk van loodmenie voorzien; met name de balkkoppen. Vaak gebeurde hetzelfde met grondhout en houten palen. De impregnerende loodmenie vormt een afsluitende laag tegen vocht en dus schimmels. Over de vraag of loodmenie hout op deze manier beter preventief tegen vocht beschermt dan bijvoorbeeld een gewone grondverf zijn de deskundigen het niet helemaal eens; men neigt naar het antwoord dat de roestwe­rende eigenschappen van loodmenie hoger aangeslagen moeten worden dan de houtconserverende eigenschappen. 

Loodmenie zonder lood

Loodwit is een oxide van lood, wat in deze vorm inmiddels is verboden in onder andere verf. Daarom zijn er nieuwe soorten rot- en roestwerende verf ontwikkeld (op basis van zinkchromaat of zinkfosfaat en zonder loodwit). Deze nieuwe produc­ten worden eveneens loodmenie of kortweg menie genoemd.

Daarnaast zijn door de verfindustrie andere alternatieven voor traditionele loodmenie op de markt gebracht. Deze producten focussen met name op roestpreventie en metaalconservering.

Nieuwe verven en coatings ontwikkelen en testen

Nederlandse fabrikanten van verven en coatings, met name wanneer ze bestemd zijn voor toepassing op hout, houthou­dende en andere biobased producten, werken vaak samen met SHR in Wageningen – hét test- en adviescentrum voor alle producten die in combinatie met houten elementen worden verwerkt in bouw, meubelindustrie en (scheeps)betimmeringen. Ook alternatieven voor loodmenie kwamen mede tot stand door onderzoek en testwerk in het laboratorium van SHR, dat over meer dan 20 jaar expertise beschikt.