Matrassen testen

Al meer dan 20 jaar ondersteunt SHR onder andere fabrikanten en leveranciers bij de ontwikkeling en beoordeling van producten en materialen. Functionaliteit, veiligheid, gezondheids- en milieuaspecten kunnen daarbij aan bod komen.

SHR verricht onder andere alle soorten matrassen testen volgens heldere criteria. Dat doet SHR in het eigen meubellaboratorium in Wageningen. SHR, officieel geaccrediteerd testinstituut voor de meubelbranche, voert met matrassen testen uit voor (inter)nationale opdrachtgevers. 

Normen bij matrassen testen

Op matrassen voor huishoudelijk gebruik, maar ook op matrassen voor specifieke toepassingen en matrassen van een bepaalde samenstelling, zijn bindende normen van toepassing. Matrassen testen door SHR beoordelen de producten conform deze normen en, als de opdrachtgever dat wenst, ook conform andere, van tevoren vast te stellen criteria. Ook in de productontwikkelingsfase kan SHR matrassen testen of onderdelen van matrassen testen om zo tot een optimaal eindproduct te komen. SHR adviseert en co-creëert. 

Matrassen testen voor bedden in de zorg

In voorbereiding is een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) over matrassen voor bedden in de zorg. Verschillende belanghebbende partijen gaven aan behoefte te hebben aan zo’n NTA. Deze NTA moet resulteren in duidelijkheid m.b.t. de eisen waaraan een matras voor een zorgbed zou moeten voldoen. De eisen kunnen eventueel gebruikt worden als basis voor toekomstige certificatie. Matrassen testen in het kader van deze NTA zullen o.a. testen ten aanzien van kwaliteitsaspecten omvattenmaar ook punten als levensduur, brandveiligheid, gebruiksvriendelijkheid, fysische/mechanische eigenschappen en eisen m.b.t. onderhoud en microbiologie. SHR beschikt over de deskundigheid en ervaring om matrassen testen die gericht zijn op specifieke criteria voor de zorgsector, snel uit te voeren.