NEN normen

Wat betekent NEN? NEN betekent Nederlandse Norm. NEN is de naam van de samenwerking tussen het Nederlandse Normalisatie-instituut en Stichting NEC. Wat zijn NEN normen? Dat leest u hier onder. 

NEN en NEN normen 

NEN, gevestigd in Delft, begeleidt en stimuleert de ontwikkeling van o.a. NEN normen. NEN normen zijn Nederlandse afspraken die marktpartijen onderling vrijwillig maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. NEN inventariseert, als neutrale instantie, aan welke normen (waaronder NEN normen) behoefte is. Vervolgens brengt NEN belanghebbenden bij elkaar om deze normen te ontwikkelen en financieren. Dat doet NEN zowel binnen sectoren als op nationaal, Europees en wereldwijd niveau. De NEN norm-commissies (onderwerp gebonden, bijvoorbeeld: hout) functioneren als schaduwcommissies voor de Europese TC (Technische Commissies) waar EN normen worden opgesteld. Vele EN normen worden direct door NEN overgenomen en worden dan als NEN EN uitgegeven. Ook beheert en publiceert NEN de voor Nederland geldende normen (NEN normen) op uiteenlopende gebieden. Er zijn nu ruim 1500 NEN normen en er zijn nog veel meer normen in Nederland geldig, omdat ze bijvoorbeeld Europees gelden (NEN-EN, Eurocodes) of op wereldschaal ‘regeren’ (ISO). Een lijst van NEN normen is te vinden op de eigen website ; er is bijna geen product, dienst of proces waar geen NEN normen op van toepassing zijn. Sommige NEN normen zijn alleen tegen betaling verkrijgbaar; dit gegeven heeft geleid tot gerechtelijke procedures omtrent NEN normen, maar niet geleid tot een verandering in dit opzicht ten aanzien van NEN normen. 

Voorbeelden van NEN normen

Enkele voorbeelden van NEN normen zijn: • NEN 1775 : Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren • NEN 1814 : Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen • NEN 1824 : Ergonomische eisen voor de oppervlakte van kantoorwerkplekken 

Producten testen 

Producten en materialen testen met het oog op productontwikkeling, NEN normen, certificering? SHR in Wageningen test, adviseert en deelt kennis in de bouw. Tientallen jaren ervaring en wetenschappelijk verantwoord onderzoek ondersteunen de verbetering van marktposities, onder andere door: 

• direct voldoen aan wet- en regelgeving

• in aanmerking komen voor certificering

• patenten of octrooien verwerven

• optimale verhouding maakkosten-/prijskwaliteit realiseren

• productieketen optimalisatie

Bezoek www.shr.nl of bel SHR: 0317 - 467 366.