Docenten

Creemers

Creemers

Thema's - Bouw- en houtinspecties, schimmel- insectenaantasting (oorzaak, detectie, bestrijding), houttechnologie, duurzaamheidsbepalingen.

Achtergrond - Universiteit Wageningen, houttechnologie. Ruim 30 jaar werkzaam op het gebied van aantasting van hout door insecten en schimmels en bestrijding daarvan. Wettelijk erkend Vakbekwaamheidsdiploma Ongediertebestrijding. Gerechtelijk deskundige met LRGD-registratie. Docent bij diverse vakopleidingen.

Contact opnemen
Lutke Schipholt

Lutke Schipholt

Thema's - Coatings voor hout, (industriële) exterieur systemen voor de houtverwerkende industrie, meubellakken, vulmiddelen, kitten, lijmen, schade expertise, product/proces optimalisatie, testmethoden.

Achtergrond - Afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven, studierichting Scheikundige Technologie, afgestudeerd in Coatingstechnologie. Na enkele korte projecten in researchlaboratoria en zes jaar als R&D-medewerker bij een MKB-verfproducent te hebben gewerkt in 2005 de overstap gemaakt naar SHR. Lid van SKH-adviescommissie Verf op Hout, KOMO BRL begeleidingscommissies, NEN normcommissie verfwaren en CEN-TC139/WG2 coatings voor hout.

Contact opnemen
Hillebrink

Hillebrink

Thema's - Bouw- en houtinspecties, luchtdicht bouwen, bouwfysica, geveltimmerwerk (productontwikkeling, inbraakwerendheid, wind- en waterdichtheid).

Achtergrond - Afgestudeerd algemene bouwkunde (HTS), enkele jaren R&D in timmerindustrie, sinds 1998 bij SHR: geveltimmerwerk. Zitting meerdere commissie en werkgroepen van NEN, SKH en Europese GNB-CPR (SG06) m.b.t. o.a. inbraakwerendheid, luchtdicht bouwen, kozijnen, ramen en deuren.

Contact opnemen
Klaassen

Klaassen

Thema's - Gedrag van hout in de toepassing, houtsoorten (herkenning, eigenschappen), non-destructieve detectiemethode, houtaantasting (vaststellen omvang, oorzaak, mogelijkheden tot conservering), behandelingseffect op houteigenschappen (wateren, maanhout, modificatie), milieuberekeningen, houtvoorlichting.

Achtergrond - Studie Biologie (bos, hout) aan de Rijksuniversiteit Utrecht, gepromoveerd (houtanatomie) aan de Rijksuniversiteit Leiden, was docent bouwhout op CBB, was docent Biologie Oranje Nassau mavo Utrecht, is docent houttechnologie aan de hoge school Van Hall Larenstein, geeft houtcursussen bij het Nationaal Restauratie Centrum (NRC), Post Academisch Onderwijs (PAO) en aan de vakgroep Conservation and Restoration van de Universiteit van Amsterdam in het Rijksmuseum. Organiseert binnen SHR het cursusprogramma. Hoofdredacteur van het Houtvademecum en secretaris van de SKH Commissie houtsoorten. Ruim 30 jaar ervaring en werkzaam in het vakgebied van toegepast houtonderzoek, waarbij vele projecten zijn geïnspecteerd en kennis is ontwikkeld en gepubliceerd in populair en wetenschappelijke artikelen. In de loop der jaren zijn vele thema's behandeld zoals: de mogelijkheden voor het gebruik van nieuwe houtsoorten in de bouw; het wateren van hout (eiken en grenen), aantasting en conserveren van hout (houtbouw, GWW, heipalen, archeologie), houtsoorten herkennen en houtkwaliteit in relatie tot productie en gebruik. Maakt milieuberekeningen in relatie tot houtbouw en geeft de houtsector inzicht (cursussen, online programma’s) hoe hout als duurzaam bouwmateriaal kan worden ingezet en gepositioneerd.

Contact opnemen
De Groot

De Groot

Thema's - Houtconstructies, bouwfysica, bouw- en houtinspecties.

Achtergrond - Afgestudeerd aan de TU Eindhoven, Constructief Ontwerpen (Structural Design), afstudeerrichting Houtconstructies. Enkele jaren constructeurservaring bij een ingenieursbureau op het gebied van houtconstructies, sinds 2011 bij SHR: Constructies & Bouwfysica. o.a. projecten op het gebied van sandwichconstructies, aardbevingen, productontwikkeling, vocht en warmte, bouwtechniek & constructeurswerkzaamheden (houtconstructies) veelal i.c.m. laboratoriumtesten. Tevens deeltijd Universitair Docent aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde, Structural Engineering and Design voor het vakgebied: ‘houtconstructies’. Lid van de normcommissie ‘TGB hout’.

Contact opnemen
Houben

Houben

Thema's - Constructies & Bouwfysica. O.a. projecten op het gebied van verbindingsmiddelen, houtconstructies, productontwikkeling en bouwtechniek veelal i.c.m. laboratoriumtesten.

Achtergrond - Afgestudeerd aan de TU Eindhoven, master Constructief Ontwerpen (Structural Design), afstudeerrichting Houtconstructies. Sinds 2016 bij SHR.

Contact opnemen
Kloppenburg

Kloppenburg

Thema's - LCA en duurzaamheid hernieuwbare grondstoffen, houttoepassingen, houtinspecties, bouwfysica en houtonderzoek.

Achtergrond - Afgestudeerd aan de TU van Delft in de studierichting Werktuigbouwkunde met als specialisatie materiaalkunde. Na de afstudeerstage (met als onderwerp non destructieve dichtheidsbepaling van hout) bij SHR gebleven als projectleider bij verschillende onderzoeken en inspecties.

Contact opnemen