Optrekkend vocht problemen

Optrekkend vocht in o.a. hout, houthoudende componenten en biobased bouwma-terialen kan het gevolg zijn van een niet-correcte bouwwijze, afwerking of toepassing van materialen. Maar optrekkend vocht kan ook door andere oorzaken een probleem zijn. SHR doet inspectie naar optrekkend vocht, stelt de oorzaken vast en geeft concrete oplossingsadviezen. Op locatie, snel, deskundig en met meer dan 20 jaar expertise. Door heel Nederland. 

Optrekkend vocht: problemen 

Optrekkend vocht in hout komt tot uiting in zwellingen van materialen, water-sporen bij transparante afwerkingen en verkleuringen. Ook leidt optrekkend vocht vaak tot beschadigingen van verfsystemen. Oorzaken van optrekkend vocht zijn soms niet goed gesloten kozijnhoekverbindingen en de aanwezigheid van kops hout en cappillaire naden. Een inspectie door SHR brengt de precieze oorzaak of oorzaken van optrekkend vocht aan het licht en wijst de weg naar het juiste herstel, zodat het optrekkend vocht probleem verholpen kan worden. 

Tijdig ingrijpen bij optrekkend vocht 

Zichtbaar optrekkend vocht is vaak maar het topje van de ijsberg. Vrijwel altijd gaan er omvangrijker problemen achter schuil. Behalve bovengenoemde oorzaken zijn veel voorkomende andere oorzaken van optrekkend vocht een gebrekkige vochtafdichting op maaiveldhoogte, slagregens of overmatige regen die door de buitengevel dringt, lekken in aan- of afvoerleidingen of dampdoorslag uit kelders en/of kruipruimtes. Omdat optrekkend vocht niet alleen tot schades leidt maar ook kan leiden tot schimmels en zwam (en uiteraard niet goed is voor de gezondheid) dienen de oorzaken van optrekkend vocht opgespoord en duurzaam verholpen te worden. Inspectie en advies optrekkend vocht? SHR onderzoekt en adviseert.