Een stukje geschiedenis

SHR is opgericht in 1991 als onafhankelijk houtonderzoeksinstituut (Stichting Hout Research). Doelstelling was het creëren van een ‘hecht doortimmerde’ kennispartner die:

  • onderzoekt hoe hout in combinatie met andere materialen en producten kan worden toegepast;
  • testen uitvoert, toegespitst op specifieke situaties en houttoepassingen;
  • snel en adequaat schade vaststelt aan (bouw)constructies met houtcomponenten en adviseert hoe deze schades voortaan te voorkomen;
  • begeleidt bij het behalen van een KOMO®-certificering;
  • cursussen verzorgt op specifieke hout-kennisgebieden.

Dat alles doet SHR nog steeds. En in de loop van de tijd groeide het domein van SHR en breidde zich uit naar o.a. schroeven, nagels, nieten, kitten, lijmen, harsen, verf, biobased producten en meubels.

Sinds 2003 is SHR gevestigd in het Cambium in Wageningen. Cambium is een deelweefsel van de boom tussen de schors (bast) en het hout. Een toepasselijke naam voor een gebouw waar verschillende bedrijven in de houtketen zijn gevestigd. Want het cambium is het deel van de boom waarin de boom nieuwe cellen aanmaakt. Hier groeit de boom. In het gebouw het Cambium worden bouwstenen voor de toekomst ontwikkeld.

De volgende houtsoorten zijn als bouwmaterialen in het gebouw terug te vinden:

Kozijnen buiten:oregon pine
Kozijnen binnen:              
iroko
Gevelbekleding:transparant afgelakt WRC
Kolommen voorpoortaal: russisch lariks
Vloer in hal en kantine:plexwood

In de openbare ruimten is ook gebruik gemaakt van andere materialen, zoals RVS. Dit symboliseert dat SHR zich bezig houdt met méér materialen dan hout alleen.

Terug naar overzicht