Palenpest

Palenpest is een term die, samen met de aanduidingen paalrot en heipalen rot, gebruikt wordt voor aantasting van houten heipalen. Meer precies is palenpest de aantasting door bacteriën van houten heipalen, waarvoor grenen palen gevoelig zijn. Het gaat bij palenpest om een consortium van een groep van circa 10 zeer gespecialiseerde bacteriesoorten. En nìet, zoals soms beweerd wordt, om de anaerobe Pseudomonas. De aantasting door dit bacteriën consortium is ook onder water actief. Palenpest komt niet door het ‘droog staan’ van de heipalen want dan het gaat om schimmelaantasting.

SHR bouwt al bijna 20 jaar aan kennis over houten paalfunderingen en vervulde een voortrekkersrol als coördinator van het Europese project Bacpoles. In het bijzonder beschikt SHR over kennis inzake heipaalaantasting onder water. Deze vorm van aantasting treft ongeveer 1/3 (!) van de houten paalfunderingen in Nederland (o.a. in de steden Haarlem, Zaandam, Gouda en Amsterdam).

SHR: de houten heipalen specialist

SHR beschikt over de expertise die ertoe kan leiden dat aantasting van houten paalfunderingen onder water stopt of (veel) trager verloopt - waardoor grote investeringen ineens (aanpassen of vervangen) niet nodig zijn. Het betreft een relatief eenvoudige conserveringsmethode voor houten funderingen met palenpest.

De door SHR voorgestane conserveringsmethode bij palenpest verdient een grootschalige praktijkbeproeving, omdat deze aanpak eigenaren (overheden, burgers, corporaties en andere vastgoedeigenaren) veel geld kan besparen.

Palenpest in Nederland

Vermoed wordt dat circa 33% van alle houten heipalen in Nederland last heeft van palenpest. Houten paalfunderingen zijn met name toegepast in het westen van het land, maar ook in andere delen. Vroeger werd bij funderingsonderzoek nooit gekeken naar de toegepaste houtsoort, terwijl dat van groot belang is. Pas vanaf 1997 heeft SHR hiermee een start gemaakt en krijgen we steeds preciezer inzage in het palenpest probleem. Dat de omvang van palenpest omvangrijk is, wordt steeds duidelijker. Het voor bacteriële aantasting gevoelige grenen is tot en met de jaren ’60 op grote schaal toegepast als heipaal.
Palenpest inspectie? Neem contact op met SHR.