Houtaantasting: Archeologisch hout en tijdelijke droogstand

Milieu: Improving inspection tool for wooden foundations and its significance for carbon sequestration

Milieu: Timber: A Material with High Potential

Milieu: Milieubelasting van gelijmd hout

Gedrag in toepassing: Geen onderhoud Hout

Geveltimmerwerk: SHR deelt kennis over duurzame houten gevelbekleding

Gedrag in toepassing: Schades nemen toe in gevelbekleding

Milieu: Bosaanleg houtproductie langs infrastructuur

Gedrag in toepassing: Geen onderhoud voor houten kozijnen

Gedrag in toepassing: Minder onderhoud door slimme houten kozijnen

Gedrag in toepassing: Bezint eer ge begint aan houtbouw

Gedrag in toepassing: Meer vertrouwen in hout

Gedrag in toepassing: Inspection timbers used in fresh water marina Akkrum

Houtsoorten: Onderscheiden houtsoorten kosipo, sapeli en sipo

Houtsoorten: Bij juiste toepassing is hout high tech bouwmateriaal

Houtaantasting: Conserveringsmethode houten heipalen

Houtaantasting: Tagung Bakterienbefall von holzernen Grundungspfahlen

Houtaantasting: Houten paalfunderingen in de grond conserveren

Houtsoorten: Meer met Nederlands hout

Modificatie: Monitoring the performance of Accoya in different applications

Houtsoorten: Het nieuwe Houtvademecum

Milieu: Acht elementaire vragen over hout

Houtaantasting: Nieuwe normen geen probleem

Milieu: Gevolgen van de klimaatafspraken voor de houtmarkt

Houtaantasting: Assessment of the quality and life time of wooden pile foundations

Gedrag in toepassing: SHR-toekomstvisie: hout in de GWW-sector in 2041

Historie: SHR toekomstvisie: hout in monumenten

Milieu: Hout in circulaire economie

Milieu: Milieubelasting hout als bouwmateriaal

Houtsoorten: Introductie nieuwe houtsoorten voor de bouw vraagt om zorgvuldig onderzoek

Milieu: Bouw met tropisch hout

Modificatie: Houtgevel na 5e jaar intact: bijzondere boerenschuur

Houtsoorten: SHR 25 jaar Dynamiek in houtsoorten gebruik

Houtsoorten: Eiken overgewaardeerde houtsoort, toepassing uit traditie, wat is de geschiktheid

Gedrag in toepassing: Rol van eiken in de bouw: nu en in de toekomst

Houtsoorten: Goed gebruik van eiken in de bouw

Houtaantasting: Houtpaalfunderingen 1: inschatten van de staat van een houten paalfundering is cruciaal bij renovaties

Houtaantasting: Houtpaalfunderingen 2: bedreigingen

Gedrag in toepassing: Gedrag van hout in de praktijk: NIOO Wageningen

Meten: Life Expectation of Wooden Foundations – a Non-Destructive Approach

Houtaantasting: Houtpaalfunderingen ;: beschermen van houten paalfunderingen

Houtsoorten: Duurzaamheid hout is mooi, maar kwaliteit staat voorop

Gedrag in toepassing: Gedrag van hout in de praktijk: gemeentewerf Ede

Houtaantasting: Speed of bacterial decay in waterlogged wood in soil and open water

Houtaantasting: Palen puntgaaf ondanks droogstand

Houtsoorten: Investeren in kennis en onderzoek – “Nu voorbereiden op minder bekend hout”

Houtaantasting: Nationale Houten Heipalendag – Verrassende verhalen

Houtsoorten: Neem de tijd, gebruik de expertise – nieuwe tropische houtsoorten

Houtsoorten: Tropisch hout in Nederland – SHR wijst op de valkuilen

Meten: Richtlijn voor onderzoek naar houten paalfunderingen

Houtaantasting: Wooden foundation piles and its underestimated relevance for cultural heritage

Houtaantasting: Controls on Coarse Wood Decay in Temperate Tree Species: Birth of the LOGLIFE Experiment

Houtsoorten: Houtdichtheid. Non-destructieve methode

Houtaantasting: Factors that influence the speed of bacterial wood degradation

Houtsoorten: Gesloten overheidsbolwerk wordt transparant kantoor en publieksgebouw

SHR: Forschung im Dienste der Holzwirtschaft

Gedrag in toepassing: Houtgebruik in Rotterdam. Waterwerken in haven – houten paalfunderingen in 19e en begin 20ste eeuwse wijken

Veredelen: Effect of ponding on the wood quality of Scots pine

Historie: Fundamentpfäle aus Holz- ein wertvolles Baumaterial

Historie: Houten pallets. Van ambachtelijk naar hightech

Houtsoorten: Neder- of oranjehout – keurmerk kozijn van Nederlands hout

Houtaantasting: De onderwereld van Amsterdam

Houtaantasting: Factors that influence the speed of bacterial wood degradation

Houtaantasting: Burial conditions and wood degradation at archaeological sites in the Netherlands

Milieu: Illegaal hout nog lastig herkenbaar – dna-referentie kan voor doorbraak zorgen

Houtaantasting: Water flow through wooden foundation piles: A preliminary study

Houtaantasting: Bacterial decay in wooden foundation piles – Patterns and causes: A study of historical pile foundations in the Netherlands

Milieu: DNA ontmaskert illegaal hout

Historie: Gewaterd hout in de monumentenzorg

Historie: De positie van de houten heipalen in Nederland

Veredelen: Effect van wateren op de duurzaamheid en technologische eigenschappen van grenen

Geveltimmerwerk: Themamiddag een succes – Brainstormen over houten gevelbekleding

Houtsoorten: Ervaring opdoen. Houtsoorten in de timmerindustrie

Houtaantasting: Final report European project Bacpoles

Historie: Gewaterd hout in de monumentenzorg

Gedrag in toepassing: Dik Hout – Zeventien ervaringen met Nederlands hout

Houtaantasting: Bacteriële aantasting van houten paalfunderingen

Houtaantasting: The development of blue stain in service in sapwood of European softwood species