SHR: Scheidend hoogleraar houtconstructies

Modificatie: Wedloop tussen vraag en aanbod ECWM

Houtaantasting: Conserveren van houten paalfunderingen met slijm

Modificatie: Houten wielerbaan Apeldoorn hersteld

Meten: Online houtvocht meten in kozijnen: houtsensor meet en weet

SHR: Verslag SHR-jubileum: de blik vooruit naar 2041

SHR: Verslag SHR-jubileum: hout blijft van alle tijden

SHR: Verslag SHR-jubileum: toekomstscenario’s 2041

Meten: Houtvochtgehalte online meten met sensoren

SHR: Een bioloog werkzaam bij SHR: hout herkennen, inspecteren en modificeren

Houtsoorten: Onderzoek naar eigenschappen nieuwe houtsoorten

Houtsoorten: SHR-studiemiddag Eiken: eiken niet voor beginners