Milieu: Ontwikkeling circulaire producten ter vervanging van PUR

Milieu: Biobased schuimtechnologie voor circulaire toepassing in de bouw

Veredelen: De brandwerende houten plafonds van CS Arnhem

Gedrag in toepassing: De brandwerende houten plafonds van Arnhem CS

Houtaantasting: Nieuwe normen geen probleem

Veredelen: Bamboe & biobased, de eerste stappen zijn gezet

Modificatie: Van goed naar beter hout

Modificatie: Gemodificeerd hout. Niet in fabeltjes geloven